Om hundre år er allting kjent

Hva skjedde i Bodø og Salten i 1920? Kom og hør Aasta Karlsen fortelle.

Bodø ca. 1820

Om hundre år er allting kjent - hva skjedde i Bodø og Salten i 1920?

Litteratursalen, Stormen bibliotek
Torsdag 2. desember kl.19.00
Aasta Karlsen

Folketellingen 1920 foregikk 1. desember det året. Personopplysningene, som har 100 års klausul, kunne derfor frigis 1. desember 2020. Denne folketellingen gir oss mange opplysninger. 

Gifte kvinner måtte fylle ut når de ble gift og hvor mange barn de hadde fått i ekteskapet. Det er også spurt hvor mange av barna som var i live på det tidspunktet tellingen ble foretatt.

Arbeidstagere ble bedt om å skrive hvem de jobbet for og de som drev egne firma måtte oppgi antall ansatte. Biinntekt og bigeskjeft har også fått en egen rubrikk.

Personer som var syke eller hadde en psykisk eller fysisk funksjonsnedsettelse måtte registrere dette. Her blir flere ulike sykdomskategorier nevnt, samt at utfylleren måtte fortelle om dette var medfødt. Om det ikke var medfødt måtte det oppgis i hvilken alder vedkommende ble rammet.

Alle som hadde vært minst to år i USA ble bedt om å fylle ut når de dro og når de kom tilbake.

Trossamfunn, fast bosted, nasjonalitet, språk, husholdningslister og huslister er også med. Skipslister for alle skip innenfor Norges grenser er registrert, samt mannskap som sov om bord natt til 1. desember 1920.

For å forstå alle disse opplysningene kan det være nyttig å vite litt om samfunnet på denne tiden. Hva skjedde i Bodø og Salten dette året? Det vil Aasta Karlsen, rådgiver ved Arkiv i Nordland, gi oss noen svar på.

Møtet er gratis og alle interesserte er velkommen!

Streaming
Foredraget vil bli streamet, slik at det kan følges hjemmefra eller ses i ettertid. Du kan se det her: Om hundre år er allting kjent.

 

Ennå ikke medlem

i Norges største organisasjon for slektsforskere?

Se alle medlemsfordeler