Oldemors barndom i Osloslummen

Med god hjelp fra digitale kilder ble jeg med på en reise tilbake til min oldemors barndomsår i Osloslummen. Overgangen til det senere livet på Finnmarkskysten må ha vært stor – hun besøkte aldri hovedstaden igjen.