Invitasjon til dugnad for å synliggjøre nordmenn som var i fangenskap

 

Databasen fanger.no gir deg tilgang til opplysninger om 44 000 nordmenn som var i fangenskap under krigen. Nå kan du bidra til å gjøre databasen enda med innholdsrik, og til å kvalitetssikre opplysninger.

Norsk digitalt fangearkiv ønsker å knytte til seg nye frivillige som er har interesse for fangehistorie.

 

Medlemmer av Vest-Agder Slekt og Data inviteres spesielt til å melde sin interesse som frivillige registratorer.

 

Alle registratorer vil få opplæring i nyutviklede dataprogrammer og oppfølging fra faghistorikere.

 

 

 

NYTT DIGITALT FANGEARKIV

 

Sammen med Falstadsenteret i Trøndelag lanserte ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter (Kristiansand) den søkbare databasen www.fanger.no (med prosjektnavnet Norsk digitalt fangearkiv) i mai i år.

 

Fanger.no gir tilgang til opplysninger om fangenskapet til enkeltpersoner som fanger under 2. verdenskrig.

 

Hver person har en egen side med nøkkelopplysninger hvor det er lagt til kart som viser fangesteder personen har befunnet seg og tidslinje over fangenskap.

 

Men til hver fangeprofil kan det også legges til mye mer, som brev, dagbøker, tegninger, fotos, lenker til fangekort og mye annet.

 

 

 

DETTE KAN DU BIDRA MED

 

44 000 er et stort tall, som rommer like mange personlige historier om krig og fangenskap. Hver og en av dem gir en unik inngang til en større historie som utgjør en viktig del av vår felles historiske arv.

 

Fra høsten 2020 skal Norsk digitalt fangearkiv registrere og kvalitetssikre opplysninger fra et omfattende arkivmateriale som nå er blitt tilgjengeliggjort av Arkivverket.

 

 

 

VIL DU BIDRA?

 

Ta kontakt med Kim Bredesen, prosjektkoordinator i Norsk digitalt fangarkiv, på e-postadressen post@fanger.no.

 

Mvh

Kim Bredesen

 

Prosjektkoordinator for Norsk digitalt fangearkiv

Mobil: 98 46 08 56

E-post: post@fanger.no

 

Følg prosjektet Norsk digitalt fangerarkiv:

 

Nettside: www.fanger.no

 

Facebook:

https://www.facebook.com/groups/fangeregisteret/

 

Nyhetsbrev:

http://eepurl.com/gef7Lj

 

Ennå ikke medlem

i Norges største organisasjon for slektsforskere?

Se alle medlemsfordeler

Annonse:

banner ad