Nye gårdsnummer i Vestfold etter kommune- og fylkessammenslåinger

Som en konsekvens av endringene med kommune- og fylkesreformen har alle sammenslåtte fylker og kommuner fått nye fylkes- og kommunenummer. Det betyr at alle kommuner i Vestfold har fått nye kommunenummer og en del eiendommer har fått nye gårdsnummer. Dette er ikke første gang det er sammenslåing av kommuner i Vestfold, og ikke første gang det er endring av gårdsnummer på eiendommene.

Kart kommuensammenslåing

I 1886 gikk man fra løpenummer til den type gårds- og bruksnummer vi bruker i dag. Registreringssentral for historiske data, RHD, har en oversikt som gjør at du kan søke på navn, gårdsnavn, bruksnavn og sogn – enten nasjonalt, per fylke eller innenfor hver av datidens kommuner.
Registreringssentral for historiske data
 

Vestfold har vært gjennom flere sammenslåingsperioder, og noen kommuner i flere runder, så fremfor å ta det i kronologisk rekkefølge, så velger jeg å beskrive dette geografisk, fra nord langs kysten. Beskrivelsen er fordelt på de kommunene som var før den siste kommunereformen, før 2017. I Vestfold var systemet slik at byene hadde kommunenummer fra 0701-0708, mens landkommunene begynte på 0711.

Kart over Vestfold

Kilde: Kartverket (Amtskartsamling 1940).

Svelvik (og Strømm)

Svelvik besto fra 1845 til 1964 av landkommunen Strømm og ladestedet Svelvik. Svelvik hadde da kommunenummer 0701, mens Strømm hadde 0711. Etter sammenslåingen mellom Svelvik og Strømm, så ble kommunenummeret 0711 og alle eiendommer i Svelvik fikk bruksnummer 39, med det matrikkelnummeret de hadde som bruksnummer.

Fra 2020 ble kommunen sammenslått med Drammen og Nedre Eiker, og ble overflyttet fra Vestfold til det nye fylket Viken. Alle gårdsnummer fikk 300 i tillegg. Nytt kommunenummer for Drammen har blitt 3005.

Skoger

Landkommunen Skoger ble i 1964 sammenslått med Drammen. Opprinnelig kommunenummer for Skoger var 0712, og ble 0602 som var Drammens nummer. Alle gårdsnummer ble beholdt for eiendommene i Skoger. Som følge av fylkessammenslåingen til Viken har kommunenummeret i Drammen blitt 3005.

Sande

Sande hadde kommunenummer 0713, og ble 2020 sammenslått med Holmestrand kommune, som fra før ble slått sammen med Hof i 2018 (se under). Alle gårdsnummer i Sande fikk 300 i tillegg som følge av sammenslåingen. Kommunenummer for Holmestrand kommune er nå 3802.

Hof

Hof hadde kommunenummer 0714, og ble i 2018 sammenslått med Holmestrand kommune, som i 2020 igjen slo seg sammen med Sande kommune (se over). Fra 2018-2020 ble kommunenummeret 0702, og alle bruksnummer fikk 200 i tillegg til sitt opprinnelige. Kommunenummer for Holmestrand kommune er nå 3802.

Holmestrand (og Botne)

Holmestrand besto fram til 1964 av byen Holmestrand og landkommunen Botne. Botne hadde kommunenummer 0715, Holmestrand hadde kommunenummer 0702, som også ble beholdt etter kommunesammenslåingen. I 2018 ble kommunen slått sammen med Hof, og fikk kommunenummer 0715. Fra 2020 inkluderer den også Sande, og har kommunenummer 3802.

Eiendommer i Botne beholdt sitt opprinnelige gårdsnummer, mens eiendommer i byen fikk et tillegg på 125, slik at gårdsnummer 1 ble til 126. Eiendommene i Holmestrand fikk ikke nye gårdsnummer ved sammenslåingene i 2018 og 2020.

I tillegg ble noen eiendommer nord i Re overflyttet til Holmestrand, og fikk et tillegg på 500 i tillegg til det gårdsnummeret de hadde i Våle og Re.

Re (Ramnes og Våle)

Re var en kommune i perioden 2002-2020, som besto av de tidligere kommunene Våle og Ramnes. Re hadde kommunenummer 0716, som også var Våles opprinnelige nummer. Ramnes hadde kommunenummer 0718. Alle gårdsnummer i Ramnes fikk ett tillegg på 200 etter sammenslåingen til Re i 2002.

Fra 2020 er Re en del av Tønsberg, med kommunenummer 3803. Alle eiendommer i Re fikk ett tillegg på 300. Det betyr at eiendommer i tidligere Ramnes fra 2020 har et nummer som er 500 høyere enn før sammenslåingen til Re.

I tillegg ble noen eiendommer nord i Re, i hovedsak langs kysten, overflyttet til Holmestrand, og fikk et tillegg på 500 i tillegg til det gårdsnummeret de hadde i Våle og Re.

Horten (og Borre)

Horten besto i perioden 1858 til 1988 av byen Horten og landkommunen Borre. I perioden fram til 1965 var også Åsgårdstrand en egen kommune, med kommunenummer 0704, før de ble sammenslått med Borre. Borre hadde kommunenummer 0717, mens Horten hadde 0703, som også var kommunens nummer fram til 2020, da det ble 3801. Kommunen het Borre fra sammenslåingen i 1988 til 2002.

I tillegg til disse sammenslåingen har det vært flere grensejusteringer, hvor eiendommer i Borre ble en del av Horten, både i 1921 og i 1951, i tillegg til at noen eiendommer fra tidligere Sem kommune ble overført til Borre ved sammenslåingen i 1965.

Eiendommene i Åsgårdstrand fikk et tillegg på 111, slik at det første gårdsnummer i Åsgårdstrand ble 112. Ved sammenslåingen mellom Horten og Borre fikk alle gårdsnummer i Horten et tillegg på 123.

Tønsberg (og Sem)

Tønsberg besto fram til 1988 av byen Tønsberg og landkommunen Sem. Sem hadde kommunenummer 0721, Tønsberg hadde 0705, som også ble Tønsberg kommunes nummer etter sammenslåingen. Alle gårdsnummer i Tønsberg fikk et tillegg på 1000 ved sammenslåingen med Sem.

Når Stokke slo seg sammen med Andebu og Sandefjord i 2017 ble Vear overført til Tønsberg, og eiendommene der fikk da et tillegg på 200. Eiendommene i tidligere Re kommune fikk ved sammenslåingen i 2020 et tillegg på 300.

Etter sammenslåing med Re i 2020 har Tønsberg kommunenummer 3803.

Nøtterøy

Nøtterøy hadde kommunenummer 0722. Kommunen ble sammenslått med Tjøme til Færder i 2018, og fikk da kommunenummer 0729. Kommunen fikk i 2020 kommunenummer 3811. Det ble ingen endringer i gårdsnummer på Nøtterøy.

I 1965 ble øya Veierland overflyttet fra Stokke kommune til Nøtterøy kommune. Gårdsnummer på øya fikk da et tillegg på 94, slik at den første som var 44/1 i Stokke ble 138/1 på Nøtterøy, nå i Færder.

Tjøme

Tjøme hadde kommunenummer 0723. Kommunen ble sammenslått med Nøtterøy til Færder i 2018 og fikk da kommunenummer 0729, og i 2020 ble kommunenummeret endret til 3811. Gårdsnummer på Tjøme fikk fra 2018 et tillegg på 200.

Stokke

Stokke kommune hadde kommunenummer 0720. Kommunen ble i 2017 sammenslått med Andebu og Sandefjord, og fikk da et tillegg på gårdsnummer på 400. I perioden fra 2017 til 2020 var kommunenummeret for Sandefjord kommune 0710. I 2020 ble kommunenummeret endret til 3804. 

Andebu

Andebu kommune hadde kommunenummer 0719. Kommunen ble i 2017 sammenslått med Stokke og Sandefjord, og fikk da et tillegg på gårdsnummer på 200. I perioden fra 2017 til 2020 var kommunenummeret for Sandefjord kommune 0710. I 2020 ble kommunenummeret endret til 3804. 

Sandefjord (og Sandar)

Sandefjord besto fram til 1968 av byen Sandefjord og landkommunen Sandar. Sandar hadde kommunenummer 0724, Sandefjord hadde 0706 som også ble kommunenummeret i den sammenslåtte kommunen. I perioden fra 2017 til 2020 var kommunenummeret for Sandefjord kommune 0710. I 2020 ble kommunenummeret endret til 3804.

Gårdsnummer i Sandefjord by fikk et tillegg på 164 ved sammenslåingen med Sandar.

Larvik (og Tjølling, Brunlanes, Hedrum og Stavern)

Larvik kommune besto fram til 1988 av 5 kommuner: Tjølling som hadde kommunenummer 0725, Brunlanes som hadde kommunenummer 0726, Hedrum som hadde kommunenummer 0727 og byene Larvik som hadde kommunenummer 0709 og Stavern. Stavern het fram til 1946 Fredriksværn, og hadde kommunenummer 0798, men når det fikk kjøpstedstatus ble kommunenummeret 0708.

Den nye sammenslåtte kommunen Larvik beholdt kommunenummeret 0709. Ved kommunesammenslåing med Lardal i 2018 ble kommunenummeret endret til 0712, noe som ble endret i 2020 til 3805.

Ved sammenslåingen i 1988 ble endringen i gårdsnummer gjort på følgende måte: Tjølling fikk et tillegg på 1000 på sine gårdsnummer, Hedrum fikk et tillegg på 2000, Larvik by fikk et tillegg på 3000, Brunlanes fikk et tillegg på 4000 og Stavern et tillegg på 5000. 

Lardal

Lardal hadde kommunenummer 0728. Ved kommunesammenslåing med Larvik i 2018 ble kommunenummeret endret til 0712, noe som ble endret i 2020 til 3805. Lardal beholdt sine gårdsnummer ved sammenslåingen.

Ennå ikke medlem

i Norges største organisasjon for slektsforskere?

Se alle medlemsfordeler

Annonse:

banner ad