Nuohtti: Søkeportal for samisk arkivmateriale

I den nye portalen kan du søke og bla i digitalt arkivmateriale, som for eksempel skriftlige dokumenter, lydopptak og historiske fotografier, fra hele Europa knyttet til samer og det samiske.

Eier: Norsk Folkemuseum / Nuohtti

Nuohtti gir deg tilgang til digitalisert arkivmateriale om samisk kultur som finnes i europeiske bevaringsinstitusjoner, og er et samarbeid mellom Samisk arkiv, Arkivverket, Samisk arkiv, Riksarkiv i Finland og Riksarkivet i Sverige. 

Det er interessen for nordområdene og urfolk som har ført til at en del av den samiske kulturarven oppbevares utenfor Sápmi. 

Samlet i én portal

I omtrent 400 år har arkivmateriale blitt laget av myndigheter, forskere, oppdagere og misjonærer fra hele Europa som besøker eller arbeider i Sápmi. Dokumentasjonen de har samlet er spredt på arkivinstitusjoner i flere land.

I portalen finner du arkivmateriell og fotografier som tidligere har blitt digitalisert og publisert av arkiv og museer i egne databaser. Det meste kommer fra Norden, men også andre europeiske arkiver bidrar med materiale. Eksempler på hva man kan finne er protokoll fra Lappfogdarna, dagbøker av medmisjonærer, fotografier tatt av privatpersoner og myndigheter, juridiske dokumenter, etnologiske rapporter m.m.

Portalen er utviklet som en del av prosjektet Digital Access to the Sámi Heritage Archives (2018–2021), finansiert av EU-programmet Interreg Nord. Partnere i prosjektet har vært de samiske arkivene i Norge og Finland, Lapplands universitet (ledende partner) og universitetene i Oulu/Uleåborg og Umeå.

Vil glede mange

Generalsekretær i Slekt og Data, Lina Bjelland Myrvoll, gleder seg over den nye søkeportalen.

– Samisk er et offisielt språk i Norge, og vi har mange medlemmer som forsker på samisk slekt. Med en egen søkeportal om samisk arkivmateriale fra hele Europa gir dette store muligheter til å få enda flere svar i jakten på sine røtter, i tillegg vil den gi en enda bredere forståelse av samisk historie. Dette er tilbud som vil interessere svært mange, sier hun.

Mye arkivmateriale

32 arkiver, museer og biblioteker har bidratt med arkivmateriale så langt. Klikk på navnene for å bla i hver enkelt sitt materiale. 

Eller ønsker du en oversikt over alt av materiale i ett søk? Det finner du her.

Det finnes også muligheter for avansert søk, da du kan spesifisere hva slags arkivmateriale du vil søke i.

Sjekk også ut Slekt og Datas oversikt over kilder til samisk slekt. Her får du tips til å lete i blant annet folketellinger, kirkebøker, skattelister og manntall, flyktning- og fangedirektoratet og aviser.

Ennå ikke medlem

i Norges største organisasjon for slektsforskere?

Se alle medlemsfordeler

Annonse:

banner ad