Når Jørgen Bølum blir registrert som Trogen Boline

Medlemmer fra Slekt og Data Sande startet høsten 2021 på arbeidet med å lese korrektur på kirkebøker av døpte, som er transkribert av AMF.

Kristian Ruskebell

Når Jørgen Bølum blir registrert som Trogen Boline….

Arkivverket inngikk i 2017 et samarbeid med Ancestry, MyHeritage og FamilySearch (AMF) om
transkribering av norske kirkebøker. AMF har etter dette utført et omfattende arbeid, hvor målet er å
gjøre det mulig å søke på alle personer som er døpt, viet eller døde i perioden 1814 til ca 1925.

I Sande ble det meste av denne jobben gjort allerede på slutten av 1990 tallet, men noen kirkebøker
har gjenstått. Spesielt de etter 1900. AMF er nå i hovedsak ferdige med disse.
Imidlertid har det vist seg at listene til AMF både er mangelfulle og inneholder mye feil.
Medlemmer fra Slekt og Data Sande startet høsten 2021 på arbeidet med å lese korrektur på
kirkebøker av døpte, som er transkribert av AMF.

Vi har hatt følgende fokus:
- Fylle inn opplysninger om foreldrenes stilling, stand, fødselsår og bosted.
- Markere om barnet er født i eller utenfor ekteskap.
- Registrere merknader.
- Rette feil vi finner fra AMF

Eksempler på feil vi har funnet, kan være:
Rudar = Reidar
Rygelsaasen = Ryggetangen
Haicraten = Høibråten
Attersdtr. = Ottersdtr.
Gurine Loxise Larven = Aasta Gurine Lovise Lærum
Torgen Boline = Jørgen Bølum

Jørgen Bølum i kirkeboken

Jørgen Bølum i kirkeboken

I forhold til å drive med tradisjonell transkribering av kilder, så går denne typen arbeid relativt raskt.
Noen har tross alt gjort en jobb allerede. Filene vi ønsker å korrekturlese er imidlertid mange. Vi
ser for oss en fremtidig jobb i hele vårt nærmiljø.

Derfor:
Ta kontakt på tlf 902 69 129.
I den grad det trengs, får du nødvendig utstyr og kyndig opplæring

Kildekorrigering i Sande

Kildekorrigering i Sande

Eli Bjørge, Tone Galleberg, Elise Marie Thorkildsen og Per Henriksen

Ennå ikke medlem

i Norges største organisasjon for slektsforskere?

Se alle medlemsfordeler

Annonse:

banner ad

Annonse:

banner ad