Møtet om alternative kilder

Møtet ble avholdt 8. april, denne gang som et digitalt møte der foredragsholder var Bjørn Finnes, som er arkivar i Nordland fylkeskommune og styremedlem i Slekt og Data Salten. 31 stykker var påkoblet.

Nettsider Nasjonalbiblioteket

Hva er alternative kilder?
Når man begynner med slektsforskning, bør man starte med de opplysningene man har, og dessuten spørre andre i slekta (Ikke utsett det!). Utgangspunktet for all videre forskning er primære, skriftlige kilder som f.eks. kirkebøker, folketellinger, pantebøker m.m. De alternative kildene, f.eks. aviser, tidsskrifter, brev, osv., hjelper oss å finne mer informasjon som ikke står i primærkildene.

Nettbiblioteket
Dette startet som en prøveordning i 2009 og ble permanent i 2012. Det omfatter alle bøker som er utgitt i Norge fram til og med år 2000. Man kan laste ned  bøker som ikke er vernet av opphavsrett. «Lesesalen» gir tilgang til rundt 3,2 millioner objekter i følgende kategorier:

• Bøker
• Bilder
• Aviser
• Tidsskrifter (NB! Lokale årbøker ligger her.)
• Musikk
• Kart
• Brev og manuskripter
• Noter (bl.a Mads Bergs skolesangbok)
• Filmer (eldre svart/hvitt)

Hvem har tilgang?
Tilgang kan variere etter objekt og utgivelsesår. Noe har fri tilgang, noe har kun tilgang fra norske IP-adresser, og noe er kun tilgjengelig etter bestemte vilkår. Nærmere informasjon om tilgang finner du på: https://www.nb.no/hjelp-og-informasjon/rettigheter/

Søketips
Start med enkle søk. Skriv inn alle ord du forventer å finne. Når du får opp trefflista, kan du velge å gå gjennom ALT eller å begrense søket ved å velge en  bestemt kategori, som f.eks. BØKER eller AVISER på menylinja nedenfor søkefeltet. Når du har valgt kategori, kan du filtrere søket ytterligere i menyen til venstre for trefflista. Oppe til høyre over trefflista kan du sortere treffene etter relevans. Velg objekt fra trefflista ved å klikke på det. Antall treff på søkeord i  objektet vises i den blå ruta nede til venstre, og du kan bla gjennom alle disse. I menyen på linja over objektet kan du velge alternativer for visning, og du kan også gjøre spesifikke søk i objektet.

Flere søketips
For eksakt samsvar settes søkeordene mellom anførselstegn: «Per Nilsen». For å søke etter ord med flere eller ukjente endinger brukes jokertegn * . Søker du  .eks. på barn* , vil du få treff på barndom, barnehage osv. Du finner flere søketips på: https://www.nb.no/hjelp-og-informasjon/slik-soker-du-i-samlingen/

Hva kan man finne?
Et eksakt personsøk kan for eksempel gi treff i bygdebøker og slektsbøker, som også kan inneholde tidsbilder. I avisene kan man finne dødsannonser, takkeord  og hendelser av spesiell karakter. Man kan også gjøre bildesøk og bruke bildene privat.

Opptak fra møtet
Her kan du se opptak fra møtet . Du kan spole til kl. 7:30 i opptaket der foredraget starter.

Les mer om

Ennå ikke medlem

i Norges største organisasjon for slektsforskere?

Se alle medlemsfordeler

Les mer om

Annonse:

banner ad