Morten Eriksen Blix – var han hverken døpt, gift eller begravet?

Morten Eriksen Blix har vært et mysterium for både bygdebokforfattere og slektsgranskere. Han var rett og slett ikke å finne i kirkebøkene – uten som barnefar. Kombinasjon av muntlig kilde, tilfeldighet i kirkebokføring og opplysninger fra fattigvesenet gjorde det likevel mulig å pusle bildet sammen.

Annonse:

banner ad