Mellom høyfjell og fjord

Bokverket Gårder og slekter i Skjerstad ble lansert med bokbad i Stormen bibliotek.

Terje Gudbrandson 2020 i Stormen bibliotek

Gårder og slekter i Skjerstad

Forfatteren Terje Gudbrandson er ansvarlig for de tidligere sju bind i serien Slekts- og gårdshistorie for Bodin. Gjennom dette arbeidet har han tilegnet seg en unik kunnskap om forholdene rundt om i Salten i gammel tid. Serien om Bodin er vurdert til å være blant det ypperste av denne type litteratur på landsbasis.

Bokbad - Gårder og slekter i Skjerstad - sep 2020

Steinar Aas og Terje Gudbrandson

Terje Gudbrandson innledet med å fortelle om sin bakgrunn og sitt arbeid med bygdebøker i 50 år. Viktigheten av å bruke muntlig stoff fra mennesker som har levd en stund kombinert med rikt kildeutvalg ble påpekt. Arveskifter er viktig og forteller mye.  Problematikken ble utdypet i bokbadet, ledet av Steinar Aas som kyndig bokbader. Flotte bilder fra bøkene ble vist på veggen i bakgrunnen. 

Mellom høyfjell og fjord

Bokverket har fått tittelen Mellom høyfjell og fjord. Det består av fem bind og er på til sammen 2200 sider. Bøkene selges samlet, både for å holde prisen nede og fordi mye henger sammen på tvers av gårdene.

Publikum

84 personer var til stede, dette var maks antall tillatte i disse koronatider. Mange benyttet anledningen til å få kjøpe bokverket

Publikum i Stormen  9. sep. 2020

Publikum i koronaavstand

Boksalg bokbad stormen bibliotek sep 2020 - foto Anne Grete Mensen

Anne Kathrine, Ole Martin og Anne Grete med boksalg, smittevernansvarlige Erik og Jarl

Kjøp av bøker

For å holde prisen nede blir ikke bokverket tilgjengelig hos bokhandlerne. Du kan få kjøpt bøkene på to steder: i Misvær og Bodø. Prisen er kr. 1800,-

Salg i Misvær

Robert Vinje  tar seg av alt salg i gamle Skjerstad kommune og all postforsendelse.

Salget vil skje på tirsdager og torsdager kommunehusets gamle del - 1. etasje på tirsdager og onsdager mellom kl. 15.00 og 17.00.

For postforsendelse ta kontakt: robert.vinje@sbnett.no eller tlf. 970 60297 etter kl. 19.30.

Salg i Bodø

Bøkene kan kjøpes på Slektsforskerdagen den 31. oktober i Stormen.

I tillegg vil det bli anledning til å hente ut bokpakkene på tre utleveringssteder i Bodø mot forhåndsbetaling minimum to dager i forkant. 

Forhåndsbetaling: Vipps til 588694    Til konto: 4500.82.72860

Utleveringssteder:
Fylkeshuset tlf. 907 89618 hverdager 0800 – 1500.
Parkveien 36 tlf. 907 89618, etter avtale.
Hestdalen 10, Hunstad tlf 948 92655, etter avtale.

Gårder og slekter i Skjerstad - foto Magne Mæle

Ennå ikke medlem

i Norges største organisasjon for slektsforskere?

Se alle medlemsfordeler

Annonse:

banner ad