Louise Engens liv og Parkveien barnehage

Foredragene om Louise Engen og om Parkveien 51 inneholdt flott kvinnehistorie og lokalhistorie, til glede for deltagerne på Slekt og Data Saltens medlemsmøte 3. desember 2020.

Astrid Marie Holand 2020 - foto Anne Grete Mensen

Louise Engen og Parkveien 1 som tema

Tema på hovedforedrag og «slektskvarter» hang denne gangen nøye sammen. Astrid Marie Holand formidlet Louise Engens rolle for byggingen av Parkveien 51, og Viggo Eide fortalte fra sin barndom i barnehagen i dette huset, som kalles Louise Engens Minne.

Publikum

Da dørene ble stengt et kvarter før møtestart, hadde hele 45 personer, inkludert foredragsholder og arrangører, fått plass i Litteratursalen. Her var det tett plassering av kohorter og ellers smitteforsvarlig avstand.

Publikum i Litteratursalen 3.12.20 - foto Viggo Eide

Publikum - foto Viggo Eide

Louise Engen - fotograf, politiker og velferdsaktør

Louise Engen  (1873 - 1947) var en mangesidig og energisk kvinne, som både var politisk engasjert og yrkesarbeidende som fotograf.

Fra Astrid Marie Holands brosjyre: Louise Engen var en aktiv foreningskvinne og selvstendig næringsdrivende fotograf. Hun hadde ikke familie selv, men hun var glad i barn. Hun ble en av forkjemperne for å få bygd Parkveien 51 som en storstue for byens barn

Louise Engen gikk i front for bodøkvinnenes arbeid for å bygge opp velferdstilbud til kvinner og barn, i en tid hvor verken offentlige eller private tilbud dekket behovet. Og i en tid da norske kvinner ennå ikke hadde stemmerett.

Louise Engen er en av Norges første kvinnelige politikere. I 1901 ble hun valgt inn i Bodø bystyre. Det var 12 år før kvinner fikk stemme ve stortingsvalg. Hun satt i ti perioder for venstre og Avholdspartiet. Louise Engen er med er med på liste over Norges 100 første kvinner i kommunestyrene som ble valgt til stemmerettsjubileet i 2013.

Huset i parkveien 51 heter Louise Engens Minde, til minne om henne. Det ble brukt i sykepleierutdanning og barneomsorg, begge deler startet av kvinneforeningene. Det er et monument over arbeidet de frivillige organisasjonene – og våre oldeforeldre – gjorde. Dette er et stykke Norgeshistorie. Det er en del av fortellingen om hvordan dagens velferdssamfunn ble til.

Slekt og oppvekst

Louise ble født på gården Jensvold i Bodin. Foreldrene var gårdbruker og skipper Peter Johannessen Engen (1840-1880) og Marie Sophie Margarini (1845-1914). Hun vokste opp med en ressurssterk storfamilie med besteforeldre, onkler og tanter og tjenestefolk. I folketellingen 1875 ser vi at Louise hadde fem hjemmeværende søsken. Totalt bodde 19 personer på gården det året. Hun var bare sju år gammel da faren døde. Vi finner informasjon om familien og Louise i folketellingene 1865, 1875, 1891, 1900 og 1910.

Barnehageliv 1958-1962

Viggo Eide om Barnehageliv 1958-1962

Viggo Eide

Parkveien barnehage startet i 1958 og Viggo begynte her da begge foreldrene jobbet hos Otto Koch. Parkveien barnehage var en del av etterkrigstidens kvinnekamp for muligheten til et yrkesaktivt liv.

Viggo formidlet livet i barnehagen gjennom egne minner, avisutklipp og bilder. Personalet var ikke førskolelære, men tanter. Her var juleforberedelser og baking, besøk av prinsesse Astrid, og beskjed til hjemmet om å møte pyntet i barnehagen når kong Olav på sin signingsferd skulle kjøre forbi rådhuset og barna skulle vinke med flagg.

Klipp fra Parkveien barnehage - fra Viggo Eides presentasjon des. 2020

Ennå ikke medlem

i Norges største organisasjon for slektsforskere?

Se alle medlemsfordeler

Annonse:

banner ad