Digitaliserte kilder i Vestfold

Slekt og Data Vestfold har et stort prosjekt hvor vi skanner både gamle og nyere kilder som er mer sjeldne og ikke lett tilgjengelige. Vi har jobbet mye med kilder som dekker maritime skoler og sjøfart, skoler, fattigvesen og lokale adressebøker for å nevne noen.

Folketelling Sandefjord 1931

Slekt og Data Vestfold vil på disse sidene presentere en rekke kilder først og fremst fra Vestfold, men også andre steder. Dette arbeidet gjøres for at litt sjeldne kilder skal bli tilgjengelig for alle slektsforskere, men også for å sikre kilder i en digital form. Slekt og Data Vestfold har inngått et samarbeid med de fleste av kommunene i Vestfold og deres arkivdepot IKA Kongsberg, samt Vestfoldarkivet om å digitalisere og publisere ulike kommunale og fylkeskommunale kilder som skoleprotokoller, arkivmateriale fra fattigvesen og bygningsmyndigheter, valgmanntall, skattelikningsprotokoller, adressebøker, telefonregistre med mer, i sær for perioden 1900 til 1950. Slekt og Data Vestfold har videre inngått samarbeid med Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn om å digitalisere deres eldre kirkebøker og menighetsprotokoller. Dette materialet omfatter også arkivmateriale fra menighetene i Oslo og Telemark, i tillegg til Vestfold.

Kilder nyere enn 1936 vil ikke bli lagt ut i søkbar form, men kun som ebøker i PDF-format. På dette vis vil det bli gjort tilgjengelig en rekke nye kilder for allmennheten som kan lette arbeidet med å søke etter slekt på vidvanke.

Vi har avtale med følgende kommuner så langt: AndebuHolmestrandLarvikNøtterøySandeTjøme, Re og Tønsberg.

På nettsidene våre vil du finne sider med mye nyttig informasjon om de forskjellige kildene som vi har jobbet med. Du vil for eksempel finne artikler om en gitt skole, en bedrift eller et bestemt tema som fattigvesen eller hvalfangst.

Vi vil også fortløpende legge ut nyheter om nye kilder som kommer til. Noen kilder er så store i omfang og jobben går da over en lang periode før alt er ferdig publisert.

Du vil til enhver tid finne alt som er ferdig publisert ved å søke i databasen Genress (Genealogiske ressurser). Her er det verdt å merke seg at man som medlem har mye flere muligheter til å søke i hva som finnes.

Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS eller IKA Kongsberg som det også kalles, oppbevarer arkiver for en rekke kommuner i Vestfold, Buskerud og Telemark, så det er absolutt et arkiv som man burde sjekke om man er på leit etter slekt.

Hit kan man henvende seg med spørsmål knyttet til kommunalt arkivmateriale og selv komme på besøk og benytte deres felles lesesalsplasser med Statsarkivet, for å studere materiale som din Vestfold-kommune har avlevert. Det kan lønne seg å sende en epost med bestilling av arkivmateriale til innsyn@ikakongsberg.no på forhånd. Nærmere info finner dere på denne lenken om lesesalen.

En annen viktig samarbeidspartner er Vestfoldarkivet, som er en del av Vestfoldmuseene IKS. Vestfoldarkivet er arkivdepot for Vestfold fylkeskommune og underliggende organers arkiver. I tillegg har arkivet et koordinatoransvar for privatarkiver i Vestfold, Telemark og Buskerud. Alt i alt er Vestfoldarkivet en sentral ingangsport for slektsforskere til kilder som gir kunnskap om Vestfolds historie, både på samfunnsnivå og individnivå. Slekt og Data Vestfold har en aktiv skannegruppe ved Vestfoldarkivet som er i aktivitet nesten hver fredag.

Kontaktpersoner

Morten Thorvaldsen

Morten Thorvaldsen

Koordinator

digitalisering@vf.slektogdata.no