Korleis finne grava til mor mi i den nye gravminnebasen?

Dei fleste veit namn på gravstad og kvar gravene til dei nære slektningane er, men eg opplevde å ikke finne enkelte av dei i den nye gravminnebasen.

Gravminnebasen

Webinar

Webinaret og foredraget til  Renathe Wågenes løyste denne problemstillinga. Å lære å kombinere to namn på same gravminne vart ei aha-oppleving for meg. Ved første søk var det kun det første namnet på gravminnet som kom opp. Eg måtte sjølv legge til person nummer to.

Med hjelp frå Ida Bergitte Andersen Hundvebakke fekk eg også tips om at eg måtte bruke alle fornamn, jentenamn og etternamn når eg søkte på hovedsida til Slekt og Data.

Renathe Wågenes anbefalte å bruke desse søka:

Søk gravminne

Søk gravminne

Søk gravminne2

Søk gravminne2

Søk gravminne3

Søk gravminne3

Dette og fleire andre tips vart demonstrert i webinaret og eg anbefaler alle å bruke 30 minutter for å verte kjent med eit nytt verktøy.

Frivillig?

Slekt og Data har mange gravminne-koordinatorer og frivillige som tek imot innspel om endringar og koblingar. Desse må sjekkast før godkjenning. Ønsker du å vere med å hjelpe til med dette, kan du sende ein e-post til gravreg@slektogdata.no

Lukke til!

Ennå ikke medlem

i Norges største organisasjon for slektsforskere?

Se alle medlemsfordeler

Annonse:

banner ad