Helse- og pleievesen

Digitaliserte protokoller fra ulike deler av helsevesenet i eldre tid, eksempelvis vaksinasjonsprotokoller, lister over pasienter mm.