Kirkeregnskaper ved Trefoldighetskirken i Kristiansand 1648 - 1662

I kirkeregnskapene vil man kunne finne når personer er begravet, hvor på kirkegården og hvor mye som er betalt for begravelsen, ringing med klokker mm. Kirkeregnskapene er arkivkilder som typisk dekker en tidsperiode hvor man gjerne ikke har vanlige kirkebøker.