Jekt og Bergensfart

44 tilhørere hadde møtt opp på Jektefartsmuseet for å høre den fascinerende historien om jektefarten.

Besøk på Jektefartsmuseet i Bodøsjøen

En 400 års lang historie

I over 400 år ble jektene brukt som fraktefartøy – for det meste med tørrfisk og klippfisk.

Bygdefar

Bergensfart var av stor betydning for lokalsamfunnet både som omsetning av tørrfisk og returfrakt av mel og andre nødvendighetsvarer. Men også ulykke og forlis som direkte rammet både eier og mannskap. Bergensgjelda en aldri ble kvitt var også et forhold man måtte leve med.

Jektene

Med Anna Karoline som eksempel ble historien om jektene også fortalt. Eierskap og gjensidig avtale mellom skipper (eier) og fiskerbøndene. Etter foredraget ble det anledning til å få med seg den flotte utstillingen. Siren fra museet var foredragsholder.

Les mer om jekta på Wikipedia.

Jektefartsmuseets hjemmeside.

Anna Karolina forfra

Anna Karolina sett forfra. Her ser vi dimensjonene på skipet. Foto: Magne Mæle.

Jekta Anna Karoline- lasterom

Hele det store lagerrommet ble fylt med fisk. Videre ble det stuet oppover flere meter langs masta. Foto: Magne Mæle.

Ennå ikke medlem

i Norges største organisasjon for slektsforskere?

Se alle medlemsfordeler

Annonse:

banner ad