Innholdsrikt foredrag om tyske ubåter i Barentshavet og uro i nord

Jan Oscar Bodøgårds foredrag på medlemsmøtet 01.12.2022 var imponerende innholdsrikt, med spennende historier, teorier og bilder. Foredraget ble streamet, og du finner link til opptaket nederst på siden.

Jan Oscar Bodøgaard i Stormen bibliotek - foto Anne Grete Mensen

Til bunns i Barentshavet under 1. verdenskrig - uro på Nordkalotten tidlig 1900-tall

Jan Oscar Bodøgaard hold et innholdsrikt og interessant foredrag om de norske handelsskip og fangstskuter som ble senket i Barentshavet av tyske ubåter i 1916, 1917 og 1918. Vi fikk høre om skipsnavn og mannskap, ubåter og udåder.

Jan Oscar Bodøgaard - Konflikter og kontroll i nord

Jan Oscar Bodøgaard med et publikum på 37. Foto: Viggo Eide

Politiske, sosiale og etniske konflikter

Han tok også for seg andre dramatiske hendelser som utspilte seg på Nordkalotten de første ti årene på 1900-tallet, med utgangspunkt i boka han har skrevet, Konflikt og kontroll i nord. Han listet det opp slik:

Sammensatt bakgrunn. Flere av disse forholdene spilte inn:

Første verdenskrig:

  • den russiske revolusjon
  • et selvstendig Finland
  • dyrtid og krisepolitikk
  • radikalisering og antimilitarisme

Samfunnsmessig moderniseringsprosess:

  • etablering av infrastruktur (telegraf, telefon, jernbane, dampskip, m.m.)
  • utnyttelse av naturressurser
  • økt nasjonal kontroll
  • rasebiologiens frammarsj
  • folkelige, motkulturelle bevegelser

Foredraget har mange spennende historier og bilder, og kan anbefales. Du kan se og høre det her: Til bunns i Barentshavet under 1. verdenskrig

Ennå ikke medlem

i Norges største organisasjon for slektsforskere?

Se alle medlemsfordeler

Annonse:

banner ad