Gotisk skrift – forlovelser og rettssaker

Tyding av gotisk handskrift er viktig for å forstå innholdet i de ulike kildene vi leter etter slektsopplysninger i. Derfor er det nyttig å delta på et kurs hvor en kan lære å tyde gotisk skrift. Er du riktig heldig finner du opplysninger om egen slekt på kurset.

Kurs i Kristiansund

Slekt og Data Kristiansund har arrangert gotisk kurs over 15 timer i høst, med Tore Kristiansen som kursleder.
Deltagerne fikk ei bratt læringskurve i forståelsen av den gamle skrifta. Kurset var innom mange ulike tekster fra 1700- og 1800-tallet, kirkebøker og spesielt trolovelsesbøker fra 1700-tallet, sjøruller fra 1704, ekstraskatten fra 1762, bøkselprotokoller, tollregnskaper, tingbøker og skifteprotokoller.

Etter hvert fikk deltakerne tekster og oppgaver de kunne gjøre hjemme. De kunne velge hvilket geografisk område de var interesserte i. 

Nærmest i bildet sitter Halstein og Mette, som kom helt fra Veiholmen på Smøla for å gå på kurset. Ikke bare lærte de gotisk, men de var så heldig at de fant at en av tipp-tipp-tippforeldrene hadde vært "forlover", Cautions-Mand, ved en trolovelse i 1758! 

To andre prøvde seg på å tyde det som stod i forbindelse med en rettssak og der oppdaget de faktisk at en av forfedrene var involvert. 

Har du lyst å prøve?

De trolovede i 1758 finnes i denne lenken: Ministerialboken for Gaupne i Luster i Sogn og Fjordane (1751–1796)

Rettsaken finner du i denne lenken: Tingbok nr A 37 for Ytre Sogn i Sogne og Fjordane

 

Kurset får voksenopplæringsmidler fra Studieforbundet for kultur og tradisjon

kulturogtradisjon

 

 

Ennå ikke medlem

i Norges største organisasjon for slektsforskere?

Se alle medlemsfordeler

Annonse:

banner ad