Gatan vårres – personer, hendelser og steder

Historien om veinavn i Bodø, fra Bodø ble by i 1816 og opp til våre dager, ble formidlet på medlemsmøtet 1. oktober av Viggo Eide.

Viggo Eide 2020 - foto Anne Grete Mensen

Gatan vårres - veier og veinavn i Bodø

Viggo Eide har de siste 12 årene vært medlem av Vei- og stedsnavnutvalget i Bodø, og ønsker at historiske navn, personer og hendelser i størst mulig grad skal tas vare på når nye adressenavn vedtas. Han har en imponerende kunnskap om gatenes og veienes historie.

Publikum

Temaet var populært, og pga. koronarestriksjoner ble det holdt to «forestillinger», med til sammen 55 personer til stede.

Viggo Eide med publikum i Stormen okt. 2020 - foto Anne Grete Mense

Publikum i koronaavstand

Kulturminne

Veinavn er et kulturminne. Vi fikk beskrevet hvordan et veinavn blir til. Det kan være en beskrivelse av veien, gata eller adressens beliggenhet eller opphav. Navnene kan kategoriseres i spontane og stedbundne navn, heder og ære eller oppdikta navn og temaområder. Eksempler på spontane og stedbundne er Sjøveien, Kirkeveien, Riksveien og Bodøtunnelen. Heder og ære- kategorien er gjerne minne over en persons liv og virke. Her finner vi historiske personer, helter og slitere.

Historie og navn

Vi fikk høre om Vindmøllebakken og Bakklandstuene tidlig på 1800-tallet. I 1860 hadde vi Nordre Gade, Søndre Gate og Hovedgaden, og få hus i Bodø. I 1888 fikk langgatene fra havna og sørover navn, det var  Sjøgaden, Storgaden, Dronningens Gade, Kongens Gade, Prinsens Gade og Rensaasgaden. Tverrgatene fra vest fikk også navn, det var Nyholmsgaden, Sandgaden, Professor Schyttes Gade, Kirkegaden,  Torvgaden,  Havnegaden og Raadhusgaden med det lille Raadhussmuget, Bankgaden, Tordenskioldsgaden, Helliesensgade, Biskop Krogs Gade, Urtegaardsgaden, Nøstgaden, Rønvikgaden og Grensegaden. De fleste av disse veiene finnes i dag.

Personene

Foredraget gav oss bekrivelser av mange av gatene, og av personene de var oppkalt etter. Vi fikk høre om de historiske personene Erik Gerhard Schytte, Mathias Bonsak Krog, om krigsheltene Torgny Segersted, Leif Jensson, Sverre Granlund, Evald Granlund, Harald Langhelle, Ole Reistad, Anton Gisle Johnson og Asle Solbjørg.

Vi fikk høre om kongelige veier, veier fra vikingtiden, samiske veinavn og veier med forfatternavn. Bare 17 prosent av navnene har kvinnenavn. Her fikk vi høre om Gidsken Jakobsen, Kristine Oppegaard, Louise Engen og Marta Støver.

Takk til Viggo for et  innholdsrikt, lærerikt og underholdende foredrag.

 

 

Ennå ikke medlem

i Norges største organisasjon for slektsforskere?

Se alle medlemsfordeler

Annonse:

banner ad