Finn dine kvenske og samiske aner 

Torsdag 1. juni legger Sannhets- og forsoningskommisjonen for fornorskningen av samer, kvener, norskfinner og skogfinner fram sin rapport. Vil du vite hvordan rapporten berører deg? Lurer på om du har kvenske eller samiske aner? Her kan du lese hvordan du kan finne dem.  

Eier: Finnmark fylkesbibliotek

Torsdag legges rapporten fra Sannhets- og forsoningskommisjonen for fornorskningen av samer, kvener og norskfinner fram. Kommisjonen har også på eget initiativ tatt for seg fornorskningen av skogfinner.  

Kommisjonen skal i sin rapport legge fram historien og hvordan fornorskningspolitikken har påvirket livene til disse folkegruppene. Men en viktig del av rapporten er også forslag til forsoning. Det betyr at rapporten ikke bare gjelder for de med samiske og kvenske minoritetene, men også vil være aktuell for hele det norske folk.  

Er du en av dem som lurer på hvor du kan finne ut om noen av dine forfedre er samer, kvener/norskfinner eller skogfinner?   

På Slekt og Datas nettside ligger flere artikler som omhandler dette. Her får du en oversikt og lenker til disse og andre kilder.  

Kilder til minoriteter

Det finnes ingen egne primærkilder spesifikt for kvener hverken i Norge, Sverige eller Finland, med unntak av oversikten over kvener fra finnerydningene i General- jordeboka fra 1743. Den er nevnt i artikkelen "Slik finner du dine kvenske røtter". Den og andre kilder er også nevnt i webinaret Finn dine kvenske røtter.

Du vil sannsynligvis være på jakt etter kilder i Sverige og mer om det finner du i artikkelen Hvordan finne slekt i Sverige? Kommer dine aner fra Finland, kan du lese mer om kilder i artikkelen Hvordan finne slekt i Finland?

Er det samiske aner du er på jakt etter, kan du finner mer om det i denne artikkelen: Har du samiske røtter? 

Vær også obs på den nye portalen Nuohtti: Søkeportal for samisk arkivmateriale. Her kan du søke og bla i digitalt arkivmateriale, som for eksempel skriftlige dokumenter, lydopptak og historiske fotografier, fra hele Europa knyttet til samer og det samiske. Les mer om Nuohtti her.

Vi gjør også oppmerksom på at Slekt og Data har fått både samisk og kvensk navn. Det kan du lese mer om i denne artikkelen: Kvensk og samisk  navn på Slekt og Data.

Ønsker du å lære mer om skogfinnenes historie, kan du klikke på denne linken.

For de som vil følge overrekkelsen av rapporten og opplesningen som skjer på Nationaltheatret, vil den bli sendt lineært på NRK2 og kan ses i NRK TV. Du finner program for overlevering av rapporten på kommisjonens nettside. 

Ennå ikke medlem

i Norges største organisasjon for slektsforskere?

Se alle medlemsfordeler

Annonse:

banner ad