Etniske grupper i Tysfjord

Kom og hør om ulike etniske grupper blant befolkningen i tidligere Tysfjord kommune

Stetind, Norges nasjonalfjell. Haukøyholmen i forgrunnen. Foto Kolbjørn Ingebrigtsen

Ulike etniske grupper blant befolkningen i tidligere Tysfjord kommune

Litteratursalen, Stormen bibliotek
Torsdag 7. september kl.19.00
Hilgunn Pedersen

Hilgunn Pedersen er nå bosatt i Kjøpsvik, nåværende Narvik kommune. Hun er født i 1937 i Kobbvik, Efjord, (tidligere Lødingen kommune). Hun har vært aktiv lokalhistoriker i mange år, og deltok blant annet i bygdebok-arbeidet knyttet til Lødingen, Tjeldsund og Tysfjords historie.

 Befolkningen i Tysfjord

De første opplysningene vi har om befolkningen i Tysfjord er et svensk skattemanntall over «sjølappene» i Tysfjord så langt tilbake som i 1559. Den sjøsamiske befolkningen hadde en slags hevd på rydninger (finnerydninger). Fra slutten av 1700-tallet og fram til midten av 1800-tallet går sjøsamebefolkninga sterkt tilbake i antall. Dette skyldes mest sannsynlig at innvandrede bumenn fortrengte disse innover i fjordene og i tillegg at sjøsamene ble betraktet som nordmenn. En tredje etnisk gruppe var innvandrere fra de samiske kjerneområdene i Nordre Sverige, - Gällivare og Jokkmokk. De første av disse innvandrerne brakte med seg tamrein. Utover på 1800-tallet skjer det en større tilflytning av personer med lulesamisk opphav, spesielt til Hellemofjorden. Her var det liten konkurranse fra bumenn og sjøsamer. I kirkebøkene ble de ved forskjellige kirkelige handlinger som dåp, giftemål osv. konsekvent betegnet som "lapper". Det er denne nye befolkningen som idag utgjør det vi forbinder med det samiske i Tysfjord.

Velkommen

Møtet er gratis og alle interesserte er velkommen!

Streaming

Foredraget blir streamet. Det kan følges direkte og ses i ettertid. Du finner det her: Etniske grupper i Tysfjord

Ennå ikke medlem

i Norges største organisasjon for slektsforskere?

Se alle medlemsfordeler

Annonse:

banner ad