Et formidabelt registreringsarbeid er nå fullført

Skifter i Salten og Ofoten: Etter 30 år er Slekt og Data Salten nå i mål med å fullføre registreringen av samtlige protokollførte dødsboskifter.

Foto: STORMEN bibliotek

Dødsboskifter - en unik kilde i slektsforskning

I de siste 3 ½ år har arbeidet bestått av gjennomgang og korrekturlesning av databasen. Flere tusen timer er totalt nedlagt i dette arbeidet fra 1993 til i dag.

Foruten å rette feil og mangler har vi ved å finlese skiftene funnet mange familiemedlemmer og slektninger utover arvingene, totalt 6952. Heriblant 70 nye skifter og 473 personoppføringer fra søndre Gildeskål før 1828 som da tilhørte Helgeland.

Samtidig er det satt inn lenke til originalskiftet på Digitalarkivet for samtlige skifter.

Dette betyr at samtlige personer i alle protokollførte skifter i Salten og Ofoten, 105.290 nå er søkbare og kan tilordnes ett eller flere skifter. Du kan lese mer om skiftene her.

Slekt og Data Salten bidrar gjerne andre lokallag som vil starte med tilsvarende registrering.

På bildet: sentrale personer i korrekturlesningen fra venstre: Jarl Christensen, Gerd Karin Lysholm og Magne Mæle.

Ennå ikke medlem

i Norges største organisasjon for slektsforskere?

Se alle medlemsfordeler

Annonse:

banner ad