Doblet tallet på søkbare navn

Digitalarkivet gikk over natten fra 40 til 80 millioner søkbare navn.

Foto: Digitalarkivet

Samarbeid

Arkivverket har i flere år samarbeidet med Ancestry, MyHeritage og FamilySearch (AMF). Disse har bidratt til å gjøre prestens innførsler i kirkebøker fram til et stykke ut på 1900-tallet søkbare.Til gjengjeld får firmaene publisere informasjonen også på sine nettsider. Mange av dataene som har kommet ut på Digitalarkivet. I tillegg til de tre firmaene har flinke frivillige tidligere transkribert kirkebøker i 20 år, blant annet mange dyktige medlemmer av Slekt og Data.

Totalt har de transkribert 40 millioner navn. Ifølge Arkivverket vil det være noen feil i opplysningene som er transkribert. Les mer om hvordan du kan rette dem i denne veiledningen.

Snart 100 millioner?

I følge en artikkel fra Arkivverket vil samarbeidet med de tre slektsgranskingsfirmaene fortsetter, og firmaene er nå i gang med å både skanne og transkribere andre og nyere kilder fra Arkivverket. Sammen med bidrag fra norske frivillige forventer Arkivverket at det ikke vil ta lang tid før antallet søkbare personnavn i Digitalarkivet runder 100 millioner.

Ennå ikke medlem

i Norges største organisasjon for slektsforskere?

Se alle medlemsfordeler

Annonse:

banner ad