Digitalisering av lokalhistorisk materiale

Digitalisering av lokalhistorisk materiale er viktig for oss som forsker på slekt og lokalhistorie. Derfor var fem tillitsvalgte fra Slekt og Data Møre og Romsdal deltagere på et nettverksmøte om digitalisering av kulturarven vår med fokus på lokalhistorisk materiale.

Det var fylkesbiblioteket og Interkommunalt arkiv for Møre og Romsdal (IKA MR) som inviterte til møtet som ble arrangert i Ålesund 28. mai. Nesten 40 deltakere fra arkiv, bibliotek, museum (ABM) og kulturvern hadde meldt seg på.

Det var mange interessante foredragsholdere: Nasjonalbiblioteket, Arkivverket, Norsk lokalhistorisk institutt, Møre og Romsdal fylkesbibliotek, SEDAK og Kulturnett Møre og Romsdal. Resyme av deres foredrag kan du lese lese i dokumentet (referatet) under relaterte lenker.

I denne artikkelen tar vi frem MøreRom som vi tror er et nytt begrep for mange.

MøreRom, en lokalhistorisk base på Møre og Romsdal fylkesbibliotek

Heidi S. Drageseth, bibliotekrådgiver fra Møre og Romsdal fylkesbibliotek fortalte oss om denne basen som startet som et tre-årig prosjekt i 2013.
Store mengder lokalhistoriske årsskrift blir utgitt i Møre og Romsdal hvert år, opptil 40–50 bøker og hefter. De eldste av dem er fra ca. 1910. Disse har ikke vært tilgjengelig for samla søk – kun innholdsliste fra enkelte tidsskrift. Det har lenge vært et stort ønske om at man kunne søke gjennom alle tidsskrifta basert på søk på emne, sted m.m.
I 2013–2015 ble det oppretta et tre-årig prosjekt og MøreRom ble til.

I MøreRom er

  • årsskrifta registrert og indeksert på artikkelnivå, en post pr. artikkel med metadata.
  • det mulig å søk i alle årsskrifta samtidig, man behøver ikke å tenke på hva for årsskrift en skal leite i.
  • artiklene søkbare på sted, emne, gardsnamn, personnamn, namn på bedrifter, lag, organisasjoner, båter, m.m.
  • det mulig å kombinere søk, innsnevre søk, samt krysslenking

Det var ønskelig å lenke hver enkelt artikkel til digitalisert fulltekst. Dette er allerede gjort i samarbeid med IKA MR, SEDAK for noen årsskrift: Årbok for Sunnmøre 1910–2010, Årbok for Romsdal sogelag 1921–2010 og Årbok for Romsdalsmuseet 1935–2009. De er nå i et samarbeid med Nasjonalbiblioteket hvor de skal få til å lenke alle artikler til fulltekst.

Status så langt er at MøreRom har alt utgitt f.o.m. 2004 registrert. De har som mål at de i prosjektperioden skal få utgitt alt f.o.m. 2000, samt løpende registrering av nye årsskrift. Bygdebøker for Møre og Romsdal som er digitalisert av Nasjonalbiblioteket, er registrert i MøreRom med lenker direkte til fulltekst

Gjennom en frivillig fra Slekt og Data har en kortkatalog på ca.18 000 poster blitt registrert og lagt inn i MøreRom. Dette var en kortkatalog ordna på personnavn med henvisinger til avisartikler og nekrologer om personer fra Sunnmøre i perioden ca. 1910–1980.

Websøket er åpent for alle og man har anledning til å bestille kopi av en artikkel som ikke er lenket til fulltekst. Grensesnittet for søk og utseende vil bli forbedra etter hvert.

Ønsket om å få digitalisert alle utgitte årsskrift er på førsteplass. Da Nasjonalbiblioteket nå har starta på digitalisering av norske periodika, ønsker MøreRom å benytte seg av dette med et sterkt ønske om lenking til ei bestemt side i en publikasjon. Når årsskriftet er publisert hos Nasjonalbiblioteket, kan MøreRom legge inn lenker i sitt system.

 

Ennå ikke medlem

i Norges største organisasjon for slektsforskere?

Se alle medlemsfordeler

Annonse:

banner ad