Årsmøte

3. mars 2022 kl. 1900
Litteratursalen

  • Forslag/saker som medlemmer tilknyttet distriktslaget ønsker behandlet på årsmøtet, må være styret i hende minst 4 uker før årsmøtet, dvs. senest 3. februar.
  • Innkalling med møtedokumenter gjøres kjent for medlemmene minst 2 uker før årsmøtet, dvs. senest 17. februar. Innkallingen sendes til medlemmene på e-post. Se aktuelle dokumenter til høyre.

Møtet er åpent for alle interesserte, men bare hovedmedlemmer, husstandsmedlemmer og ungdoms/studentmedlemmer har stemmerett på årsmøtet.

Deltakelse på årsmøtet er en god anledning til å bli kjent med organisasjonen. Valgkomiteens innstilling vil være klart senest to uker før møtet.

  • Sist endret: 12.01.2022

Årsmøtedokumenter

Saksliste, årsmelding og regnskap

Referat årsmøte 2021

Ennå ikke medlem

i Norges største organisasjon for slektsforskere?

Se alle medlemsfordeler

Annonse:

banner ad