Alle skannede kirkebøker blir søkbare i 2020

Stor nyhet fra Digitalarkivet presentert.

Foto: Digitalarkivet

Tilgjengelig fra 2020

Digitalisert arkivmateriale, og spesielt søkbart materiale, gjør slektsforskningen enklere for alle som er interessert i vite mer om sine røtter. Derfor er det gledelig at Arkivverket nå kan melde om at alle kirkebøker fra 1801 til 1900 blir søkbare på Digitalarkivet i første halvdel av 2020.

Mange kirkebøker er allerede gjort søkbare, blant annet med hjelp fra flinke frivillige fra Slekt og Data. Tilgjengeliggjøringen skyldes at Digitalarkivet har inngått et samarbeid med Ancestry, MyHeritage og FamilySearch som nå utvides. Dette samarbeidet gjør at kirkebøkene blir gjort raskere søkbare for alle som vil finne ut mer om hvor de kommer fra. Dataene som Ancestry, MyHeritage og FamilySearch bidrar med skal kun publiseres der Arkivverket mangler data.

De tre samarbeidspartnerne skal fremover gjøre følgende materiale søkbart:

  • døpte for perioden 1815-1929
  • viede 1815-1960
  • døde og begravde 1815-1927

Arkivverket ser også på muligheten for å utvide døde og begravde til 1950. Dette vil være mulig hvis vi bruker dødsfallslistene til Statistisk sentralbyrå (Folkemengdens bevegelser), men sladder dødsårsaken.

Dataene vil bli publisert hos Ancestry, MyHeritage og FamilySearch i tillegg til Digitalarkivet. Alle må respektere norsk lovverk og Arkivverkets etablerte regler for publisering av skannede og transkriberte kirkebøker. 

Fortsatt mulig å bidra

De tre samarbeidspartneren skal ikke erstatte de frivillige. Om du har lyst til å bidra med å gjøre arkivmateriale tilgjengelig på Digitalarkivet, er det med andre ord fortsatt mulighet for dette. Slekt og Data er i dialog med Arkivverket for å kartlegge behovene for digitalisering fremover. Arkivverket har et mål om å digitalisere 5 prosent av samlingen sin. I dag er det kun 2-3 prosent som er digitalisert. Hvis Arkivverket skal nå sitt mål er de helt avhengig av frivillig innsats også fremover. 

Les mer på Arkivverkets sider. Der finner du også kontaktpersoner om du har spørsmål.

Ennå ikke medlem

i Norges største organisasjon for slektsforskere?

Se alle medlemsfordeler

Annonse:

banner ad