Slekt og Datas landsstyre

Slekt og Datas ledes av et landsstyre som velges på landsmøtet hvert annet år. Styreleder er Heidi Ringsrød fra Slekt og Data Hedmark.

Foto: Slekt og Data

Landsstyret 2022-2024

Landsstyret velges på landsmøtet hvert annet år. Styret for 2022 til 2024 ble enstemmig valgt på landsmøtet i Oslo, 3. april 2022.

Styreleder:
Heidi Ringsrød,  Slekt og Data Hedmark

Heidi Ringsrød - styreleder i Slekt og Data

Styreleder i Slekt og Data; Heidi Ringsrød

Styremedlemmer:
- Viggo Eide, Slekt og Data Salten
- Per-Ove Uthaug, Slekt og Data Hordaland 
- Sissel Marit Bue, Slekt og Data Oslo/Akershus 
- Frode Dyrdal, Slekt og Data Rogaland
- Brit Hauge Langfeldt, Slekt og Data Vest-Agder                        
- Jonny Lyngstad, Slekt og Data Møre og Romsdal
- Bente Nordhagen, Slekt og Data Nord
- Liv Birgit Christensen, Slekt og Data Oslo/Akershus

Leder og de øvrige styremedlemmer velges for to år av gangen. Styrets oppgave er å forvalte og lede organisasjonen både forretningsmessig og organisasjonsmessig i samsvar med dens formål.

De 18 distriktslagene i Slekt og Data har egne styrer som velges årlig. 

Kontaktpersoner

Heidi Ringsrød

Heidi Ringsrød

Leder

leder@slektogdata.no
Viggo Eide

Viggo Eide

Landsstyret

nestleder@slektogdata.no
Per-Ove Uthaug

Per-Ove Uthaug

Landsstyret

okonomiansvarlig@slektogdata.no
Sissel Marit Bue

Sissel Marit Bue

Landsstyret

styremedlem1@slektogdata.no
Frode Dyrdal

Frode Dyrdal

Landsstyret

styremedlem2@slektogdata.no
Brit Hauge Langfeldt

Brit Hauge Langfeldt

Landsstyret

styremedlem3@slektogdata.no
Jonny Lyngstad

Jonny Lyngstad

Landsstyret

Bente Nordhagen

Bente Nordhagen

Landsstyret

Liv Birgit Christensen

Liv Birgit Christensen

Landsstyret

Annonse:

banner ad