Utvandring, pass og fremmedkontroll

Mange slektsforskere vil finne at deres slektninger som de søker etter, har reist utenlands. Her vil du finne digitaliserte kilder i form av emigrantprotokoller, passprotokoller, fortegnelser over fremmede statsborgere i landet og nasjonalitetsmatrikler m.m. Endel er kun tilgjengelig for medlemmer.