Skattemanntall og matrikler for Vestfold

Her vil du finne skannede skattemanntall og matrikler for Vestfoldkommunene. Her vil du kunne finne opplysninger om personers likning, yrkesforhold, eiendomsforhold og eiendomsskatt.