Sjøfolk og sjøfart

Norge og nordmenn har helt fra eldre tider hatt sjøfart som en sentral virksomhet og levevei, som har opplevd mang en opp- og nedgangstid gjennom århundrene. Sjøfart er varetransport og personbefordring, eksistensgrunnlag, profittmulighet og sjansespill. Sjøfart er en del av den totale bruken av sjøen, sjøbruket, som består av transport, fiske, jakt, fangst, militær maktutøvelse, ren lystseilas eller tallrike andre virksomheter. Kilde: Forord til "Norsk sjøfart" (1989). Her vil det bli presentert artikler og digitalisert arkivmateriale som viser ulike aspekter ved norsk, innenriks og utenriks sjøfart gjennom tidene.