Folkeregister og flytting

I lange tider har det vært av stor viktighet for både lokale myndigheter og sentralmyndighetene å ha oversikt over hvor folk oppholdt seg og flyttet på seg. Myndigheten til å føre oversikt over folks oppholdssted og flytting har vært lagt til ulike myndighetspersoner opp gjennom tidene. Her vil slektsforskere finne digitaliserte kilder som viser hvor folk har flyttet til og fra. En rekke av kildene er kun tilgjengelig for medlemmer.