Fattigvesen

Fattigvesenet er navnet på tidligere offentlige organ som hadde ansvaret for å ta seg av de fattige i samfunnet. Fra middelalderen var det Kirkens oppgave, men utover på 1700-tallet ble det opprettet fattigkommisjoner i de store byene. Fra 1837 ble ansvaret overført til kommunene slik at det ble opprettet fattigkommisjoner/styrer i alle kommuner. Fattigvesenet har gjennom tidene etterlatt seg et svært mangfoldig arkivmateriale som kan være en rik kilde for person- og slektshistorie. Her presenteres digitaliserte kilder fra Fattigvesenet.