Årsmøte 2020

Velkommen til årsmøte i Slekt og Data Oppland

15. februar 2020, klokka 12:00 - 15:00

Arrangementstype: Medlemsmøter
Sted: YK-huset, Fåberggata 102, Lillehammer
Arrangør: Slekt og Data Oppland
Påmeldingsfrist:
Påmeldingsinfo:
Kontaktperson:
Pris:
Saksliste:
 • Sak 1  Registrere frammøtte med stemmerett
 • Sak 2  Godkjenning av innkalling
 • Sak 3  Valg av dirigent, referent, og to til å skrive under årsmøteprotokollen.
 • Sak 4  Styrets melding om virksomheten siste året
 • Sak 5  Regnskap for siste kalenderår, revisors erklæring
 • Sak 6  Forslag fra medlemmer.
 • Sak 7  Aktivitetsplan for inneværende år
 • Sak 8  Budsjett
 • Sak 9  Valg av styre
 • Sak 10 Valg av revisor og vararevisor
 • Sak 11 Valg av valgkomitè
 • Sak 12 Valg av utsendinger til landsmøtet
Viser for øvrig til utsendte sakspapirer som hver enkelt medlem har mottatt pr e-post.

Foredrag:
Hvordan finne slekt i Sverige v/Heidi Ringsrød, leder for Slekt og Data Hedmark. Hun vil vise oss eksempler ved bruk av flere databaser hvordan man kan finne slekt i Sverige. Hun bor i Trysil, er leder i Slekt og Data Hedmark, og medlem av landsstyret i Slekt og Data.

Etter foredraget byr vi på kringle.

Velkommen!

Annonse:

banner ad