Brev, Susanna Leonhardsdatter

Moderator: MOD_tydehjelp

Svar
Brukeravatar
Remi Trygve Pedersen
Innlegg: 1758
Registrert: 7. desember 2004 kl. 4.14
Sted: KONGSBERG

Brev, Susanna Leonhardsdatter

Legg inn av Remi Trygve Pedersen » 5. september 2007 kl. 14.47

Hei.

Jeg legger ved to bilder der jeg har prøvd å tyde teksten, men har noen hull og noen spørsmål igjen. Håper noen kan hjelpe meg med de problemene som gjenstår og evt. se over om jeg har tolket riktig.

Tekst Brev Susanna Leonhardsdatter. jpg:

Jegh Susanna Lennersdaatter Saligh Doctor Jensis effterlefferske Kiendis?? och giør Vitterligh for alle medt dette mitt obne breff, at Jeg medt min Kiere Suager Mester Jørgen sampt min søn Daniel Schielderups raad och samtycke haffuer affstaed?? och affhend??, och nu med dhette?? mitt obne breff affstaer?? och affhender?? fra mig och mine Arffninger, och til Erlig och forstandig Mandtt Dominicus Friis, hans Hustru Heill Teisdaatter?? och begge dheris Arffninger, all dhen rettighed?? och frihed, som sig Kunde haffue?? til den grund, som kallis effdher gammel register Gasse grund, paa huilchen mine Huse paa stode før dhe nu siste gang anno 8?? affhaent, Huilchen grund jig haffuer hafft aff Bergens Capitel affdhe?? ..?? grundbreffs lydelse oss dhe paa giffuer er, Och ligger samme grund mest op til for ….?? Dominirg?? ….nsis?? grund st..rk….?? sig dher fraa ij lengden med ij ..ørn?? en och fire…..?? finstue alen, och fiorten alen i bredden baade oppe och nere??, Huilchen grund Hand f..l..ligenn?? skal nyde och paa begge, for …..?? och alle mine. Dogh medt sadan Vilkar, att hand Arligenn?? til alle och l..ure?? Samte?? Michels Dage?? til god erde??, skall dher aff giffue avdj?? grundlagde?? Halff Siiuende?? gylden til Bergens Capitells forstander.Och Kiendis Jeg att Haffue opb…?? Huis ij …?? Handel och Contract kom, Saa ieg betacker?? ……?? och Hans Hustru for god betalingh. Att Saa ij Sandhed er som for….?? staar dha lader ieg Henge min Kiere Mands Signet Her under Vidnet?? och ……….?? tilbeder ..derlige?? Capitel ij Bergenn medt at bere…..?? ….. …. ….. …… …… 16 Januarij 1583.

Tekst Brev Susanna Leonhardsdatter 2. jpg:

Denne Grund er effter att fire Mands attest?? dateret 18. Febr. An. 1664 befunden ichen?? at være fem oc femti alen lang, Men?? breden og er neder?? er den samme. ….store?? it….?? ..yere?? Jan de Rytter skall giffue aarligende?? til mig?? er mine effterkommere i slett daler eller 4 ad danske. …….?? Leye. Berg. 26 Januarii An. 1669. Ambros. Harderbeck Erke.?? Cath.?? P.

Der er et bilde til som viser signeten. (Dette er ikke lagt ved og signeten er veldig utydelig på bildet.)

(Dere må være pålogget for å se bildene.)

Hilsen Remi
Du har ikke de nødvendige tillatelsene for å vise filene som er tilknyttet dette innlegget.
Remi Pedersen
"Don't be afraid of my Phoenix. He will burn up (but will be reborn from the ashes)."

Brukeravatar
Arild Jarle Kompelien
Innlegg: 1649
Registrert: 17. november 2004 kl. 23.39
Sted: BERGEN

Re: Tyding av tekst fra et brev.

Legg inn av Arild Jarle Kompelien » 6. september 2007 kl. 1.21

Har satt inn rettelser i parentes. Du får vurdere det, alt er ikke like sikkert.

Jegh Susanna Lennersdaatter Saligh Doctor Jensis effterlefferske Kiendis?? (Kiendis) och giør Vitterligh for alle medt dette mitt obne breff, at Jeg medt min Kiere Suager Mester Jørgen sampt min søn Daniel Schielderups raad och samtycke haffuer affstaed (affstaet) och affhend?? (affhend), och nu med dhette?? (dhet) mitt obne breff affstaer?? (affstaar?) och affhender?? (affhender) fra mig och mine Arffninger (Arffuinger), och til Erlig och forstandig Mandtt Dominicus Friis, hans Hustru Heill Teisdaatter?? (Teisdaater) och begge dheris Arffninger (Arffuinger), all dhen rettighed?? (rettighed) och frihed, som sig (ieg) Kunde haffue?? (haffue) til den grund, som kallis effdher (effther) gammel register Gasse grund, paa huilchen mine Huse paa stode før dhe nu siste gang anno 8?? (82) affhaent (affbreent), Huilchen grund jig haffuer hafft aff Bergens Capitel affdhe?? (efth?) ..?? (dhet) grundbreffs lydelse oss dhe paa giffuer (giffuen) er, Och ligger samme grund mest (nest) op til for ….?? (forskrevne) Dominirg?? (viser til Dominicus foran - Dominirg?? en latisnk kasus?) ….nsis?? (udhusis) grund st..rk….?? (strekend) sig dher fraa ij lengden med ij ..ørn?? (ned ij Søre) en och fire…..?? finstue alen (en och firsind tiuffue alen), och fiorten alen i bredden baade oppe och nere?? (nere), Huilchen grund Hand f..l..ligenn?? (frelseligenn) skal nyde och paa begge (bygge), for …..?? (migh) och alle mine. Dogh medt sadan Vilkar, att hand Arligenn?? (Arligenn) til alle och l..ure?? (huer) Samte?? (Sancte) Michels Dage?? (Dage) til god erde?? (til god tid?), skall dher aff giffue avdj?? (wdj/udi) grundlagde?? Halff Siiuende?? gylden til Bergens Capitells forstander.Och Kiendis Jeg att Haffue opb…?? (opborit) Huis ij …?? (vor) Handel och Contract kom, Saa ieg betacker?? ……?? (betacker Hannom) och Hans Hustru for god betalingh. Att Saa ij Sandhed er som for….?? (forskrevet) staar dha lader ieg Henge (Hempe?) min Kiere Mands Signet Her (nede) under Vidnet?? (slettes!) och ……….?? (kierligenn) tilbeder ..derlige?? (Hederlige) Capitel ij Bergenn medt (migh) at bere…..?? ….. …. ….. …… …… 16 Januarij 1583.
-------------------------------------------------------------------


Denne Grund er effter att fire Mands attest?? (Verck?) dateret 18. Febr. An. 1664 befunden ichen?? (ikun) at være fem oc femti alen lang, Men?? (Men) breden og er neder?? (op oc neder) er den samme. ….store?? (huorfore) it….?? (itzige) ..yere?? (Eyer) Jan de Rytter skall giffue aarligende?? (aarligen) til mig?? (mig) er (oc) mine effterkommere i (1) slett daler eller 4 ad (mark) danske. …….?? (i Grunde) Leye. Berg. 26 Januarii An. 1669. Ambros. Harderbeck Erke.?? Cath.?? (Cath) P.

Brukeravatar
Remi Trygve Pedersen
Innlegg: 1758
Registrert: 7. desember 2004 kl. 4.14
Sted: KONGSBERG

Re: Tyding av tekst fra et brev.

Legg inn av Remi Trygve Pedersen » 8. september 2007 kl. 19.42

Takk skal du ha, Arild. Alltid godt å få andre øyne til å sjekke det en har tolket.

Remi
Remi Pedersen
"Don't be afraid of my Phoenix. He will burn up (but will be reborn from the ashes)."

Svar

Gå tilbake til «Hjelp til tyding av kildemateriale»