Mühlenpfort, von (Myhlenphort)

Moderator: MOD_Slekter

Svar
dn03022
Innlegg: 1235
Registrert: 14. juli 2004 kl. 19.55
Sted: OSLO
Kontakt:

Mühlenpfort, von (Myhlenphort)

Legg inn av dn03022 » 18. november 2004 kl. 23.16

Diedrich von Mühlenpfort kom til Norge ca 1650, rittmester, siden toller på Nordmøre og Romsdal, bosatt på Fosen (fra 1740-årene Christiansund). Førte han eller hans etterslekt i Norge noensinne adelige titler i Norge?
hilsen Tore H Vigerust, Moderator: Slekter

dn03022
Innlegg: 1235
Registrert: 14. juli 2004 kl. 19.55
Sted: OSLO
Kontakt:

Re: von Mühlenpfort, Myhlenphort

Legg inn av dn03022 » 5. desember 2004 kl. 15.28

Jeg kom sist torsdag 2/12 over flere genealogiske manuskripter (og artikler) om slektens historie, som jeg oppdaget i Sächsisches Staatsarchiv, Leipzig (Deutsche Zentralstelle für Genealogie). Etter gjennomlesning at disse, som jeg vil komme tilbake til, er det slett ikke, som tidligere anntatt i Norge, sikkert at slekten var adelig i Tyskland.
hilsen Tore H Vigerust, Moderator: Slekter

dn20372
Innlegg: 37
Registrert: 4. april 2007 kl. 13.32
Sted: MOEN

Re: von Mühlenpfort, Myhlenphort

Legg inn av dn20372 » 8. april 2007 kl. 16.19

Diedrich von Mühlenphort
Født omkring 15651.
Generalmajor i sachsisk Tjeneste.1
Alf Collett skriver i indledningen til "Stamtavle over familien Myhlenphort" flg. om slektens opprindelse: »I Keiser Ferdinand den 2dens Regjeringstid levede paa et Herregods i Ungarn, som tilhørte dem, tvende Brødre von Myhlenphort, hvoraf den ene var Generalmajor, den anden Lands-Rentemester. Den sidstes Fornavn nævnes ikke, men Generalmajoren hed Diedrich. De bekjendte sig begge til den evangeliske Religion og bleve derfor, fortælles det, af Keiser Ferdinand forfulgte og endelig fordrevne fra sit Gods, hvorefter de "retirerede sig fra alt deres udaf Landet" til Hertugen af Sachsen Gotha, i hvis Tjeneste den ene Broder blev Generalmajor og den anden Geheimeraad. Disse 2de Brødre ere "de første af denne Familie, som ere komne til Tyskland fra Ungarn, hvor deres rette Herkomst er". (Foranstaaende er et Uddrag af de i "Stifts-Relationer" om Adelige i Danmark og Norge, indsendte 1747-49 til Terkel Klevenfeldt, meddelte Oplysninger om Major (senere Oberstløitnant) ved 3die trondhjemske Infanteri-Regiment Friedrich von Myhlenphort og hans Forfædre; se Personalhistorisk Tidsskrift II, Kjøbenhavn 1881, s. 41-43).1Børn af Diedrich von Mühlenphort og _____:

2.1. Johan von Mühlenphort, f. omkr. 1591

Johan von Mühlenphort
Født omkring 15911.
Amtmand i Stiftet Werden1Børn af Johan von Mühlenphort og _____:

3.2. Diderik von Mühlenphort, f. omkr. 1622, d. 1686

Diderik von Mühlenphort
Født omkring 16221.
Død 16862.
Stilling: Ritmester2
Ritmester i Hertug Ernst den Fromme af Sachsen Gothas Tjeneste; kom "her ind i Landet" (Norge) omtrent 1650 og blev Toldforvalter over Nordmøres og Romsdalens Toldsteder; boede paa Gaarden Fosen (Told- og Ladestedet Lillefosen, det nuværende Christianssund).1
Hustruen boede ved Udgangen af 1687 som Enke paa Gaarden Fosen (Lillefosen)1
Han ble utnevnt til toller på N-Møre den 25. mai 1662 og sto til 1686.3
Han hadde tidligere vært rittmester. Han eide Lille-Fosen gård.3


Gift _____med

Anna Catharina (von) Badenhaupt
Død omkring 17011.
Datter af Johann (von) Badenhaupt.
Ejer af Fosnagård, som hendes søster Ermegaard havde tilskødet hende i 1691.2
Hun boede ved Udgangen af 1687 som Enke paa Gaarden Fosen (Lillefosen), hvorpaa hun d. 14. Febr. 1691 skal have faaet Skjøde af sin Søster, Statholder i Kjøbenhavn Christopher von Gabels Enke, Ermegaard von Badenhaupt. (Se Fogedregnskaber for Nordmøre 1687-93 og Topogr. Journal 16. Hefte Side 57 og 63.)1Børn af Diderik von Mühlenphort og Anna Catharina (von) Badenhaupt:

4.3. Johan Dideriksen (von) Mühlenphort, f. 1655, d. 1718
5.3. Christopher Myhlenphort, f. 1657, d. 1700
6.3. Caspar Fridrich Myhlenphort, f. 1659, Lillefosen, d. 1737, Trondhjem
7.3. Catharina Alhed Mühlenphort, f. omkr. 1661
8.3. Anna Margrethe Myhlenphort
9.3. Rebekka Elisabeth Mühlenphort
10.3. Antonette Augusta Myhlenphort, f. omkr. 1675
11.3. Didrik von Mühlenphort, f. 1681, d. 1717

Dette kjenner du muligens til ?

Mvh.

Roger.

dn03022
Innlegg: 1235
Registrert: 14. juli 2004 kl. 19.55
Sted: OSLO
Kontakt:

Re: von Mühlenpfort, Myhlenphort

Legg inn av dn03022 » 9. april 2007 kl. 10.13

Roger, kan vi tro på dette ?

Har du f eks fått verifisert at den Diderik v. Mühlephort som kom til Norge ca 1650, tidligere var rittmester i Sachsen-Gotha ? Du skriver som om du besitter kunnskap om dette, så det hadde vært interessant å få innblikk i kildene dine omkring denne tjenesten.
hilsen Tore H Vigerust, Moderator: Slekter

dn20372
Innlegg: 37
Registrert: 4. april 2007 kl. 13.32
Sted: MOEN

Re: von Mühlenpfort, Myhlenphort

Legg inn av dn20372 » 9. april 2007 kl. 15.35

Hei Tore.

Jeg kan nok ikke garantere dette 100% , men kilden synes jeg virker troverdig.
Jeg har ikke resursser til å kontrollere dette fullt ut , kanskje du kan ?
legger ved lenke : http://www.nose.dk/Norge/myhlenphort.html

Jeg synes det virker som dette er gjort nøye og en annen kilde refererer Mühlenphort til å ha aner/forbindelse med adel/kongelighet i Europa.
Jeg finner i allefall bindeleddet til min kones familie i dette slektstreet.

Mvh. Roger

dn03022
Innlegg: 1235
Registrert: 14. juli 2004 kl. 19.55
Sted: OSLO
Kontakt:

Re: von Mühlenpfort, Myhlenphort

Legg inn av dn03022 » 9. april 2007 kl. 17.38

Kilden er fullstendig u-troverdig. Den er jo først forfattet 1749, innpå 100 år etter at den første i slekten kom til Norge. At en halvt snes forfattere til websider har skrevet 1749-kilden av og plukket ut stoff fra den som de har anvendt i sin genealogi, gjør ikke selve 1749-kilden bedre enn den er.

Vi trenger stadfestelse fra annet - samtidig - kildemateriale for å kunne utredeslekten Mühlenphorts historie før slekten kom til Norge. Mange har vært inteerssert i denne slekten tidigere, men ingen har hittil arbeidet reellt med den - i den forstand jeg legge ri det - nemlig ved hjelp av skriftlige samtidskilder. Slektsforskningen omkring denne slekten ligger med andre ord 100% foran oss.
hilsen Tore H Vigerust, Moderator: Slekter

dn20372
Innlegg: 37
Registrert: 4. april 2007 kl. 13.32
Sted: MOEN

Re: von Mühlenpfort, Myhlenphort

Legg inn av dn20372 » 9. april 2007 kl. 18.15

Hei Tore.

Jeg tar ditt svar til etterretning , uansett anser jeg disse personene som reelle og at dermed stamtreet er nogelunde korrekt. Det er mulig at historien rundt disse ikke er korrekt , men at det fra Didrich von Mühlenport`s ankomst til Norge som tollforvalter og heri stemmer ...
Uansett håper jeg du lar høre fra deg om du finner ut noe om dette navnets historie ute i europa , kongeligt/adelig eller ei :)

Mvh.

Roger

dn03022
Innlegg: 1235
Registrert: 14. juli 2004 kl. 19.55
Sted: OSLO
Kontakt:

Re: von Mühlenpfort, Myhlenphort

Legg inn av dn03022 » 9. april 2007 kl. 22.20

Bare se på dette lille kontrollspørsmålet: Er det rimelig at en tysk rittmester fra Gotha skulle ta stilling som toller i Kristiansund ? Det kan jo ikke akkurat kalles opprykk.

(Jeg var forresten i byen i des 2004, den ligger i Thüringen. Jeg hadde imidlertid ikke tid til å besøke noe arkiv der, kun slottsmuseet. Arkivundersøkelsene bør helst foretas i Leipzig.)
hilsen Tore H Vigerust, Moderator: Slekter

dn20372
Innlegg: 37
Registrert: 4. april 2007 kl. 13.32
Sted: MOEN

Re: von Mühlenpfort, Myhlenphort

Legg inn av dn20372 » 13. april 2007 kl. 10.58

Hei Tore.

Du er nok inne på noe der , det er vel ikke å avansere i karrierestigen akkurat. Da må det ha vært kjærligheten..... :) Vel , fra spøk til revolver. Den lenken jeg sendte deg formoder jeg er riktig med hensyn til navn og slektsrekkefølge , historien rundt den tyske delen kan man kanskje ikke lite på , eller hva mener du?

Mvh.

Roger.

dn03022
Innlegg: 1235
Registrert: 14. juli 2004 kl. 19.55
Sted: OSLO
Kontakt:

Re: von Mühlenpfort, Myhlenphort

Legg inn av dn03022 » 16. april 2007 kl. 19.14

Jeg synes diskusjonen går litt i sirkel, for jeg har jo allerede kommentert innholdet i den lenken, og funnet ut at slektssammenhengen bygger på en beretning fra 1747, en beretning som man ikke kan ta for god fisk. Litteratur som bygger på en kilde man ikke kan ta for god fisk, blir ikke bedre enn utgangspunktet.
hilsen Tore H Vigerust, Moderator: Slekter

dn20372
Innlegg: 37
Registrert: 4. april 2007 kl. 13.32
Sted: MOEN

Re: von Mühlenpfort, Myhlenphort

Legg inn av dn20372 » 16. april 2007 kl. 21.12

Ok :?

Svar

Gå tilbake til «Utenlandsk ikke-naturalisert adel i Norge»