Ottho Hansen ( Grundt- Gront ) f. ca 1679 d. 1762

For etterlysn. som ikke kan plasseres på undernivå

Moderator: MOD_Oppland

Svar
Svein Flatmo
Innlegg: 1391
Registrert: 1. juni 2012 kl. 23.40
Sted: OSLO

Ottho Hansen ( Grundt- Gront ) f. ca 1679 d. 1762

Legg inn av Svein Flatmo » 23. april 2014 kl. 10.21

Hei.
Letter etter spor av aner, etterslekt og første ektefelle til Ottho Hansen som var klokker på Toten. Jeg har følgende å gå etter så langt, han skulle i sitt første ekteskap være gift med Mette Sophie Grundt f. ca 1681 d. 1734 53 år gammel nesten nederst v.side http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?i ... _side=-183 skulle gjerne finne ut litt mer om henne også. Har her hans andre ekteskap med Anna Maria Hans Hendriksdatter Schnel, de blir gift i 1735 øverst v.side http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?i ... _side=-153 har dessverre heller ingen ting om hvor hun kommer ifra, som vi ser beholder Ottho etternavnet etter sin første kone, vet ikke hvor vanlig det var ? Barn med sin andre kone her født Hans Jacob 1743 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?i ... x_side=-81 Hans Jacob dør allerede i 1749 nederst v.side http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?i ... _side=-215 her ser vi at faren er omtalt som Ottho klokker. Her er et annet barn av Ottho og Anna Maria, Anna Sophia f.1750 nest øverst h.side http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?i ... _side=-146 også her far som Ottho klokker. Anna Sophia konfirmert her øverst v.side http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?i ... _side=-351 så har jeg et ekteskap mellom Hans Jacob Otthesen Gront og Maren Dorthea Larsdatter Storm i 1730 her øverst v.side http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?i ... _side=-226 Kan muligens være en sønn etter Ottho sitt første ekteskap, usikker. Hans Jacob og Maren Dorthea får i 1732 en sønn de kaller Lars Ottho og i 1735 en sønn de kaller Johan Friderich.
Klokker Otto Hansen Grundt dør i 1762, 83 år 8 uker og 5 dager gammel h. side http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?i ... x_side=-36 og hans andre kone Anna Maria Schnell dør i 1767, 50 år gammel h.side http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?i ... _side=-201 Det er det jeg har og blir veldig takknemelig for all hjelp og innspill til å komme litt vidre.
Mvh. Svein

gj21599
Innlegg: 57
Registrert: 15. april 2014 kl. 19.01
Sted: oslo

Re: Ottho Hansen ( Grundt- Gront ) f. ca 1679 d. 1762

Legg inn av gj21599 » 23. april 2014 kl. 19.46

Mette Sophie Grundt var datter av Jacob Grundt, d. ca. 1694, og kone Sofie Andersdatter ca. 1658-1707. Jacob Grundt var feltskjær ved Oplandske regiment i 1683 og 1691, se Ovenstads Militærbiografier (pdf-format hos NSF).

Pantebok Hadeland, Land og Valdres nr. 1, fol. 227b:

Tinglyst på Hoffsvangen tingstue på Toten 9. november 1694:

Knud Sewaldßen Sogneprest paa Totten og Proust over Totten og Hadelandz Proustie, bekiender herved, at som det haver behaget Gud at lade Sophie Sal: Mester Jacob Grondtz, blive her en fattig fremmet Enche, og hendis smaa u=myndige børn Faderløße, og det er Guds willie, mand schal tage sig dend Nødtørfftige an, særdeelis Encher og faderløße børn, Gud og iche har begavet mig og min Hustrue paa nogen af siederne med LifsArfger:, Saa haver ieg af welberaad hue og frie willie, med Min kiere Hustrues willie; Ja og sambtøche, givet, forærit og overdraget, som ieg og med dette mit brev, giver, forærer, bebrever og overdrager til Sophia Anders Daatter Sal: Mr: Jacob Grondtz effterlatte Enche og hendis børn, dend gaard Clausbølle her paa Totten liggende og Ole paaboer skylder Aarl: Trey schind med bøxel, som er mit frie og frelst goedz; huilchen gaard, med Lutter og Lunder, Ager og Eng, skouf og march, fischewand og fægang, inden og uden gierdz, intet i nogen maade undertagendis, som dertil Ligger eller bøer til Ligge, hun og hendis Arfger:, skal frelseligen, niude, bruge og beholde, som sit eget frie og frelste goedz, og giøre sig det saa nøttig som hun best wed og kand Landz Low Gemæs; Thj kiendis Jeg og min Hustrue, for os og woris Arfger: ingen mere Laad, deel eller Ret at have til eller udj forschne: gaard Clausbølle, men dend som melt er at schal tilhøre Sophia Sal: Jacob Grondts og hendis Arfger:; Til bekrefftelße, hawer ieg og min Hustrue, dette friwillige Gavebrev med woris egne hender underschrevet, og woris Signeter hostrøcht, Og til ydermere bekrefftelße haver wij ombedet de hederlige Mend Hr: Ole Christens: og Hr: Ole Hans: med os til witterlighed at underschrive:
Tottens prestegaard d: 27 July Anno 1694 ./.

Clausbølle er Klavesbøl i V. Toten. Innen 1733 var Paul Nilsen Narum blitt eier. Det kan synes som om panteregistre og pantebøker mangler fra 1695-1732.

Sofie og barna oppholdt seg trolig på Gihle i 1703. 19/9 1703 er nemlig Sofie Gilloug og Mette Sophie Gilloug faddere for Knut Lies barn. Andre faddere var Hr. Roald Bernhofft, klokkeren Dedecken, Mogens Lund og Birthe Lund (Lunden). Mette Sophie Gilloug sees også å være faddere noe tidligere. De som brukte Gihle på denne tiden var ellers Ole Tjøstelsen f. ca. 1664, gift med enken Gunhild Jensdtr. på Gihle, Toten. (Hun var datter til kaptein Jens Villumsen, skifte 8/3 1704 og Dorthe Christoffersdtr. på Båkinn). Han brukte Gihle ca. 1700-1709.

Sophie sal. mester Jacobs er i hvert fall fadder 19/7 1704, for Knut Fodstads barn Christian, men det går ikke da frem hvor hun bodde. Hun nevnes på samme måte da hun er fadder 12/10 1704 for Lars Andersen Sønstebys barn Jonas, 28/2 1706 da hun var fadder for Jacob Øversets barn Siri, 11/4 1706 da hun var fadder for Knut Fodstads barn Margrethe og 26/9 1706 da hun var fadder for Paul Solbergs barn Nils.

Sofie ble begr. som Sophie Andersdtr. Gront, 49 år, 8/12 1707 på Toten.

Svein Flatmo
Innlegg: 1391
Registrert: 1. juni 2012 kl. 23.40
Sted: OSLO

Re: Ottho Hansen ( Grundt- Gront ) f. ca 1679 d. 1762

Legg inn av Svein Flatmo » 23. april 2014 kl. 21.30

Hei. Svein Arnolf Bjørndal dette var meget interesant, fordi jeg har gått rundt og trodd at det var denne Jacob Anders Grundt som dør på Vaterland i Christiania som var denne feltskjæreren her død 1744 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?i ... _side=-239 vet du om han har noe slektskap her i det hele tatt? Og vet man sikkert om Mette Sophie Grundt var gift med Klokker Ottho Hansen, jeg har ikke kunnet finne det så langt. Og som denne tinglysningen sier så er det tydelig at enken blir sittende igjen med flere barn, vet man noe om disse. Og kjenner du til denne Hans Jacob Otteheson Grundt som jeg viste til under mitt innlegg. Jeg har bestilt på Nationalbibloteket dette heftet slekten Grundt i 300 år men skjønner vel allerede at dette kan innholde en god del feil. Men tusen takk så langt og hører gjerne ifra deg hvis du har noe mer, og samme her jeg kommer til å legge ut det jeg finner av sikre kilder.
Mvh. Svein Flatmo

gj21599
Innlegg: 57
Registrert: 15. april 2014 kl. 19.01
Sted: oslo

Re: Ottho Hansen ( Grundt- Gront ) f. ca 1679 d. 1762

Legg inn av gj21599 » 24. april 2014 kl. 18.27

Ing. D. Krohn Holms bok "Slekten Grundt gjennom 300 år" myldrer av feil, og må brukes med aller største forsiktighet.

Jeg har heller ikke funnet vielsen mellom Otto Hansen og Mette Sofie Grundt, men det er ingen tvil om at hun må ha vært datter av Jacob Grundt og hans kone Sofie Andersdatter og at hun var gift med Otto Hansen. Dette basert på slektsnavn, oppkalling og fadderskap.

Denne slekten er omhandlet i en artikkel i Vest-Oppland Slektshistorielags tidsskrift for en del år siden. Ta kontakt med Gjøvik og Toten slektshistorielag, så kan de sikkert henvise deg til hvilket nummer det dreier seg om http://www.slektshistorielaget.no/ Den artikkelen er heller ikke helt feilfri, men har med mer om Otto klokkers familie. Han var bror av Mons Hansen Vangen, og de var sønn av Hans Monsen klokker, som nevnes som fadder på Toten i 1695 og noen år fremover.

Jeg vet om følgende barn av Jacob Grundt og Sofie Andersdatter:

1) ANDERS JACOBSEN GRUNDT (GRONT) f. ca. 1678, nevnt som klokker i Vang i Valdres bl.a. da han utstedte pantobligasjon til Jens Hellesen Holter i Vangs prestegjeld i november 1725. (Pantebok Hadeland, Land og Valdres nr. 5a fol. 349b). Han kom til Vang senest i 1713, trolig før 1711, og døde i Vang 1731. Han var g.m. Martha Dorthea. Trolig far til i hvert fall Else Sofie Andersdatter Grundt som ble gift i Årdal 1737 og Jan Andreassen (Andersen) Grundt som ble gift samme sted i 1754. Den siste hadde en datter Marte Dorothea, som trolig var oppkalt etter hans mor. Anders nevnes ikke i Krohn Holms bok, men både navn, alder og navnet på datteren (Else Sofie), tyder på at han må ha vært sønn av Jacob og Sofie. Fastelavenssøndag 1722 ble døpt i Hoff kirke på Toten Per Håkenstads dtr. Kari. Faddere var Hr. Thomes Arroe, Otto Hansen, "Marte Klocher Kone fra Valders" og Mette Sofie. Dette må være Martha Dorthea, kona til Anders Jacobsen Grundt, som var på besøk hos svigerfamilien på Toten. Se ellers: Anders GRUNDT, klokker i Vang først på 1700-tallet, i DIS-forum. Trolig er han også far til den Jacob Andersen Grundt som ble begravet 20/1 1744 på Vaterlands kirkegård i Chra. Alder og yrke ikke oppgitt.

2) METTE SOFIE JACOBSDATTER GRUNDT (GRONT) f. ca. 1681, gift ca. 1706 med klokker Otto Hansen Vangen (ca. 1679-1762). De bodde i hvert fall i perioden 1707-1712 på klokkerboligen Rud, senest 1718 på Hovsvangen. Mette Sofie døde i 1734, begr. 13/7 ved Hoff.

3) MARGRETHE JACOBSDATTER GRUNDT (GRONT), f. omkr. 1690, trolig gift 10/11 1713 med Paul Pedersen Lille Kyset (ca. 1686-1754). De var senest 1721 på klokkerboligen Rud, som de leide av klokkeren. Margrethe døde der i 1762.

Krohn Holm nevner bare Mette Sofie og Margrethe som parets barn. Om den siste sier han at hun døde ugift på Toten, men han belegger ikke dette med noen som helst kilde, og jeg tror det er like uetterrettelig som mye av det som ellers står der. (Jeg har ellers en lengre indisierekke når det gjelder hennes ekteskap med Paul Pedersen Lille Kyset, om det skulle være interesse for dette).

Det ser ellers ut til at Jacob Grundt bodde med sin familie i Bragernes fra ca. 1680:

Tb. Bragernes 24/3 1681, fol. 9: Anniken sal. Mester Lodvigs bl.a. hadde stevnet Jacob Gront her på stedet (Bragernes) fordi de gjorde henne innpass med deres bartskjærerkunst i mot Hans Majestets henne givne privilegium. Mester Jacob møtte ikke, men fremsendt sitt innlegg, hvor han påberopte seg, like så vel som hennes sal. mann, å ha tjent under Hans Ko. Ma. Militie nå under siste krig, og derfor hadde Hans Ko. Ma. ved sin nåde utgitt et publique privilegie for ham og alle dem som under Sø-Militien hadde tjent, den frihet, på det sted de måtte ønske å seg nedsette og ernære. Han mente derfor at hun ikke kunne ekskludere ham så lenge dette privilegiet besto, og han ikke befattet seg med videre enn han av godtfolk ble kallet til.

Tb. Bragernes 14/4 1681, fol. 12b: Saken fortsatte. Mester Jacob Gront påberopte seg å ha Ko. Ma. privilegium for å bruke sin kunst, og ble pålagt å legge dette frem 28/4.

Tb. Bragernes 28/4 1681, fol. 14b nevnes Mester Jacob Gront Balberer. Han møtte ikke, men byens tjener sa at hans kvinne hadde opplyst at han hadde reist til Christiania til "hans Oberst", og ikke kunne svare til saken før han kom hjem igjen.

Tb. Bragernes 5/5 1681, fol. 19: Mester Jacob, nå kaldt Grundt, møtte ikke. Hans kone sa at han ikke var hjemme, og at han heller ikke hadde mer å legge frem enn hva han alt hadde gjort skriftlig.

Tb. for Bragernes 30/9 1681, fol. 62b: Mester Jacob ble nevnt i forbifarten, i nogen lunde samme sak som over.

Det vites ikke når de flyttet til Toten.

Svar

Gå tilbake til «Toten - ukjent kommune»