Lindberg-slekta på Hitra/Frøya

Moderator: MOD_Sør-Trøndelag

Svar
dn19444
Innlegg: 859
Registrert: 28. oktober 2005 kl. 12.59
Sted: TILLER

Re: Lindberg-slekta på Hitra/Frøya

Legg inn av dn19444 » 4. januar 2007 kl. 23.12

Jens Christensen var gift med ei Dortea, og de bodde i Kalkløv på 1690-tallet. De fikk sønnene Christen rundt 1691 og Anders rundt 1693. Det er skifte etter Jens Christensen i 1696, og i en skatteliste fra 1697 omtales brukeren av gården som "Enken". I 1701 er hun muligens gift med Oluf Jacobsen. I alle fall er Oluf oppført som oppsitter i Kalkløv i manntallet for 1701 (kvinnene var ikke oppført). Slik sønnene er oppført i manntallet kan det se ut som om Oluf er stefaren deres. En sønn er kommet til, Jens Olufsen, som gjerne er oppkalt etter avdøde Jens Christensen.

Er det denne Oluf Jacobsen det er skifte etter i 1729, da omtalt som Ole?

Er det Anders Jensen, sønn av Jens Christensen og Dortea, det er skifte etter i 1732? Er det noen som vet om han ble gift og om han hadde etterkommere?

Etter det jeg har forstått havnet Christen Jensen i Selvågen. Er det noen som vet når? Han døde i 1740, men jeg kjenner ikke til hvem som var hans kone. Det er skifte etter ei Agnes i Selvågen i 1753. Kan det være enka etter Christen?

Er det noen som vet når Lindberg-navnet kom inn i denne slekta? Hvor ligger opphavet til dette familienavnet? Det er blitt brukt sporadisk blant etterkommerne.

Håper med dette å starte en debatt om Lindberg-slekta. Har også en plan om å legge ut etterslekt etter Jens og Dortea. Kanskje kan dette bli en slags dugnad...

Mvh
Krister Olsen

Knut Ragnar Ansnes
Innlegg: 2172
Registrert: 8. november 2013 kl. 20.26
Sted: Hitra

Re: Lindberg-slekta på Hitra/Frøya

Legg inn av Knut Ragnar Ansnes » 5. januar 2007 kl. 22.08

En Christopher Jensen Graa skal ha drevet med handel fra Kaldkløv på 1600-tallet, litt før Jens Christensen og Dorteas tid. ( Kilde: Hitraboka )Christopher døde i 1699, og skal ha vært gift med Maren Hansdatter. Jens døde i 1696, men var nok ingen gammel mann, Dortea giftet seg igjen og fikk barn. Jeg har spekulert på om det kunne være en forbindelse mellom Christopher/Maren og Jens/Dortea, slik at det førstenevnte paret var foreldre til enten Jens eller Dortea. Var de foreldre til Jens, stemmer ikke farsnavnet, han skulle hett Christophersen. Eller faren skulle hett Christen Jensen Graa.

Ad Anders Jensen Lindberg, sønn av Jens og Dortea: Jeg har notert 2 med det navn i Kaldkløv, en som døde i 1732, og en som fortsatt levde i 1762. Må sjekke dette nærmere.
Broren, Christen Jensen Lindberg i Selvåg, er også en av mine aner.

Lindberg-navnet: Kan ha kommet både fra Dortea og fra Jens. I sistnevnte tilfelle dersom de er foreldrene, enten fra Christopher eller Maren. I grunnen var navnet sjeldent i Norge, kan det være fra Danmark eller Sverige/Finland ?

Dette ble kanskje ikke til mye hjelp ...

Knut
Vennlig hilsen
Knut Ragnar Ansnes
Nes, Viken

Odd Roar Aalborg
Innlegg: 604
Registrert: 4. desember 2004 kl. 11.01
Sted: LONEVÅG

Re: Lindberg-slekta på Hitra/Frøya

Legg inn av Odd Roar Aalborg » 5. januar 2007 kl. 22.55

Hitra II forteller på s. 110 at Kristoffer Jenssen, sønn av lensmann Jens Nilssen Hemnskjel (f. 1608 ), handler på Kalkløv (eller Kleven) og dør i 1699. Da er det hans kone og hans mange søsken (på Mausund, Balsnes, Oldervik, Kvalvær (Frøya), Å (Snillfjord) og Hellesvik (Frøya)) som arver. Han har derfor tydeligvis ingen etterslekt. Imidlertid har han broren Kristen Jenssen på Hemnskjel. Er det kanskje han som er Jens Kristensen Kalkløvs far? I så fall må Kristen Jenssen være noen år eldre enn Jørgen Jenssen, f. 1649, som ut fra deres fars alder er meget mulig. Kristen Jenssen nevnes på Hemnskjel til etter 1716.

Odd Roar Aalborg
Innlegg: 604
Registrert: 4. desember 2004 kl. 11.01
Sted: LONEVÅG

Re: Lindberg-slekta på Hitra/Frøya

Legg inn av Odd Roar Aalborg » 5. januar 2007 kl. 23.06

I tillegg til de som nevnes ovenfor har Kristoffer Kalkløv også en bror på Uttian, der slekten Falster senere finnes, som den også gjør på Kalkløv. Så vidt jeg husker er Falster en gren av Parelius-slekten (med utgangspunkt i Agdenes), som av en eller annen grunn bruker dette danske etternavnet. Er det kanskje noe de bare finner på å kalle seg for å skille seg fra andre slektsgrener uten å måtte bruke gårdsnavn? Kfr. Lindberg.

Odd Roar Aalborg
Innlegg: 604
Registrert: 4. desember 2004 kl. 11.01
Sted: LONEVÅG

Re: Lindberg-slekta på Hitra/Frøya

Legg inn av Odd Roar Aalborg » 5. januar 2007 kl. 23.16

Tar med litt til: Kjøpmann Hans Stensen Grøtnes på Kalkløv har sønnen Hans Wardelin, nok kalt etter tollbetjent og mølleier Hans Stensen Wardelin. Her vil en jo da forvente et nært slektskap, men det har jeg ikke klart å påvise. Ikke vet jeg hvem toller Wardelin egentlig er, og Hans Stensens far, Sten Svendsen, innflytter til Hemne, er også hittil uidentifisert (selv om jeg har gjettet på at han evt. kan tilhøre futen Svend Anderssens etterslekt).

Knut Ragnar Ansnes
Innlegg: 2172
Registrert: 8. november 2013 kl. 20.26
Sted: Hitra

Re: Lindberg-slekta på Hitra/Frøya

Legg inn av Knut Ragnar Ansnes » 6. januar 2007 kl. 12.34

Har sjekket ut en dobbelføring i min oversikt, Anders Jensen Lindberg som fortsatt levde i 1762 er strøket. Derimot var det skifte etter en Anders Jensen i 1732. Skifteprotokollen vil vel kunne fortelle om han hadde noen etter seg.

I 1762 var Jakob Jørgensen selveier i Kaldkløv, g.m. Mille Kierstine. Sistnevnte KAN ha vært Anders Jensens etterlatte. De to hadde 3 barn over 12 år, så de var ikke helt unge.

Odd Roar har mange nyttige innspill her, som er verdt å forfølges. Nevner Hans Steensen i Kaldklev: Han hadde datteren Mille Kirstine Hansdtr., f. 1765, død 14.1.1832, gift i Selvåg, antar med Jakob Jensen. Mye slektskap og navnelikhet mellom Kaldklev og Selvåg - men litt vanskelig å finne oversikten.

Mvh Knut
Vennlig hilsen
Knut Ragnar Ansnes
Nes, Viken

dn19444
Innlegg: 859
Registrert: 28. oktober 2005 kl. 12.59
Sted: TILLER

Re: Lindberg-slekta på Hitra/Frøya

Legg inn av dn19444 » 6. januar 2007 kl. 13.24

Hei Knut, Odd Roar og eventuelt andre.

Anders Jensen som døde i 1732 var sønn av Jens Christensen og Doret. Anders tok over Kaldkløv mens Christen bosatte seg i Selvågen. Jeg har fått dette bekreftet av Svein Bertil Sæther. Skiftet viser at Anders Jensen ikke hadde noen etterkommere, men han var gift. I skiftet står det ikke navnet på enka, men det framgår at hun var ei Parelius fra Magerøya. Jeg har en teori om at dette kan ha vært Mille Jørgensdatter, f. ca. 1705 og at hun igjen ble gift med Jakob Jørgensen etter at Anders døde. Det kan jo være med å forklare hvorfor Mille (og ofte Mille Kirstina) gikk igjen i disse slektene senere.

Jeg funderer også på om Dortea (enka etter Jens Christensen og Oluf Jacobsen) ble gift en tredje gang. I 1736 blir ei Dorethe Jonsdatter gift med Rasmus Hansen Nordvahlen. Christen Jensen Selvågen er en av forloverne. Dette er bare spekulasjon men jeg har funnet ut at det ofte er lurt å kaste fram slike "baller".

Det som er sikkert er at -
Dortea hadde tre barn med Jens Christensen: Anders, Christen og Maren
Dortea hadde tre barn med Oluf Jacobsen:
Jens, Margrete og Maren

Når det gjelder Christen Jensen Lindberg som bygslet i Selvågen i 1716 var det skifte etter ham i 1740. Noe navn på kona avslører skiftet ikke, men barna var Jens, Anders, Henrik, Beret og Doret.

Jeg holder på å lete opp trådene etter disse, og dette er hva jeg har funnet så langt:

1) Jens. Født ca. 1716. Han ble gift med Lisbet Sofia Gjevik og vi vet ganske mye om etterkommerne deres. Minst utforsket er kanskje etterslekta på Frøya. Ei av døtrene, Karen Dorothea, havnet nemlig på Inntian. Hun var gift to ganger, og det er mulig at hun også bodde på Uttian og Bremneset. Enda ei av døtrene giftet seg med frøyværing. Det var Sara Kirstina som slo seg ned på Bremneset med Lars Pettersen. De har masse etterkommere på Frøya, hovedsakelig kommer greiene fra Valen, Tuvneset og Dyrøya.

2) Anders. Født i 1722. Gift tre ganger. Først med Agnes Eriksdatter Jøstenøya. De fikk ei datter som jeg tror døde det første året. Så giftet han seg med Barbro Andersdatter Eeg. Jeg har oversikt over en del av etterkommerne, men her er det fortsatt mye å hente. Tredje gang giftet Anders seg med Malena Andersdatter. Jeg kjenner ikke hennes opphav. Kanskje var hun til og med i slekta. De fikk tre barn, og to av dem vokste opp og har etterkommere.

3) Henrik. Han giftet seg i 1755 med Ernesta Margrete Bagge, men Henrik døde på sjøen bare tre år senere. Om det finnes etterkomme er jeg usikker på, men de fikk visst ei datter, Elen Sophia, i 1758.

4) Beret. Hun ble gift med Peder Tollevsen Helgebostad i 1741. Jeg har ikke hatt tid til å etterspore etterkommere av disse ennå, etter som jeg nettopp fant denne koblingen. Jeg tror denne Beret er oppført i folketellingen fra 1801 på Helgebostad, som enke etter sitt 1. ekteskap og som husbondens mor. Etter som det er tre husbonder på Helgebostad i tellingen, velger jeg å tro at hun er mor til Ingebrigt Pedersen, som kan være sønn av Peder Tollevsen. I 1762 finner jeg ikke Peder og Beret. Peder er kanskje døde på dette tidspunktet og Beret kan være oppført på en gård i nærheten uten etternavn. Det er ei som tjenestegjør på Dolmøya. Kanskje kan det være enka???

5) Dortea. 22. november 1751 ble ei Dortea Christensdatter gift med Peter Carlsen Nesset (på Frøya). Tidligere samme år, da de ble forlovet, er den kommende brudgommen oppført som Peter Carlsen Øen. En av forloverne er Peder Helbostad! Jeg tror denne Dortea er av Lindberg-folket, men har ikke bevis. Paret forlot Nesset etter noen år og bosatte seg på Barman. Fugelsøy skriver at Dortea var søster av ei annen Kristensdatter som bodde i dette området. Min teori er avhengig av at Fugelsøy tar feil, og sjansen er vel ikke akkurat liten for det slik vi kjenner Fugelsøys verk fra før. Det var skiftet etter Peter Carlsen i 1785. Kanskje kan dette gi oss den nødvendige bekreftelsen?

Og så til slutt: I 1757 ble det konfirmert en Petter Christensen Lindberg. Kan dette være nok en sønn av Christen Jensen Lindberg Selvåg? Han er ikke nevnt i skiftet. Kan det hende at Petter ble født etter farens død og etter at skiftet var avsluttet? Det høres ikke sannsynlig ut, men denne Petter er en forvirrende faktor. Han druknet for øvrig på sjøen året etter at han ble konfirmert og har neppe etterkommere.

Ellers synes jeg trådene til Hemnskjela var interessant. Er det noen som vet om det finnes skifte etter Kristen Jensen Hemnskjel?

Mvh
Krister

Odd Roar Aalborg
Innlegg: 604
Registrert: 4. desember 2004 kl. 11.01
Sted: LONEVÅG

Re: Lindberg-slekta på Hitra/Frøya

Legg inn av Odd Roar Aalborg » 6. januar 2007 kl. 22.44

Det blir litt vel mye å holde oversikten over her, men jeg vil likevel ta med litt til ang. den ganske hyppige forekomsten av fornavnene Sten og Svend i dette personmiljøet:

EDØY: Svend Jørgensen Edøy, f. 1685, har Sten Eriksen Jøsnøy / Aunøy som svigersønn. Sistnevntes søster, Agnes Helene Eriksd. Jøsnøy / Aunøy er g.m. Anders Kristensen Lindberg Selvåg, og broren Daniel er svigersønn av Nils Justensen Belsvik på Eid, og dermed svoger av Hans Stensen Grøtnes på Kalkløv, som kaller opp en sønn etter toller, gjestgiver og mølleeier Hans Stensen Wardelin, nevnt i forbindelse med Sundan (ved Hemnskjel) og Hestvika (i Sandstad).

KALKLØV / SELVÅG / ULVAN: Sten Svendsen Grøtnes sin sønn, Hans Stensen (f. 1736), har to svigersønner med en Svend som far, nemlig Morten Svendsen Ulvan og Anders Svendsen (som vel overtar Jakob Jenssen Selvågs enke). Sistnevnte er gjerne identisk med tjenestekar på Fjellvær (hos Schanche) i 1801, Andreas Svendsen, da 24 år gammel, vel gjerne sønn av en av de to Svend Anderssen som finnes i Fillan i 1801 (på Vågen og Hauen), begge 50 år gamle.

Sten Svendsen Grøtnes (i 1717 g.m. Ahled Pedersd. Moe i Hemne) er innflytter (ikke nevnt i Hemne i 1701, og må være født senest på tidlig 1690-tall). Mye av hans barneflokk, dvs. tre døtre og en sønn, bor på Hitra, og gifter seg der (Inger Strøm, Ellen Hestnes, Berit Ulvåg og Hans Kalkløv).

Ut fra det som berettes ovenfor bør en vel lete litt etter evt. tidligere forbindelser mellom disse slektene som bruker navnene Svend og Sten. Siden Sten Svendsens ene sønn er kjøpmann og to ganger gift hos «fintfolk» på Hitra, er det rimelig sannsynlig at faren har opphav i en tilsvarende slekt, men sistnevntes svigerfar; Peder Knutsen Moe (som gifter seg inn der), er også uidentifisert. Men siden Peder Moe er vanlig soldat, er han vel helst ikke av borgerslekt (selv om datterens navn kan tyde i slik lei). Av Sten Svendsens barn er Berit (2x) oppkalt etter sin mormor og Peder etter sin morfar. Inger (2x) og og antagelig Ellen Kjerstina kalles nok da fra farssiden, i likhet med Svend og gjerne også Hans. I så fall kan det tyde på at denne er viktigst å kalle opp.

Selv om temaet gjelder Lindberg, så er forbindelsene her så tette at jeg finner det naturlig med litt omtale av Hans Stensens nærmeste slekt. Får håpe det ikke forvirrer unødvendig mye. Spørsmålet er altså om Svend Jørgensen Edøy (f. 1685), Svend Mortensen Ulvan (f. 1738 ), Anders Svendsens far (1700-tallet) og Sten Svendsens far (1600-tallet) kan være beslektet på et eller annet vis. ( Handelsmann Sten Pedersen Rørøy, sønn av Peder Stensen, kan også være aktuell her, men jeg har ikke kunnet påvise noen sannsynlig forbindelse dit.) Hans Stensen Wardelins ukjente opphav bør også være av interesse (1600-tallet). Dessuten har vi langt tilbake navnet Sten på Sandstad.

Knut Ragnar Ansnes
Innlegg: 2172
Registrert: 8. november 2013 kl. 20.26
Sted: Hitra

Re: Lindberg-slekta på Hitra/Frøya

Legg inn av Knut Ragnar Ansnes » 7. januar 2007 kl. 13.15

Vedrørende Svend Mortensen Ulvan: Hans far var Morten Wolden, f. ca 1710, fra Volden, som ligger i nabolaget til Hammerstad/Eidsøy. Mortens far var muligens Anders Bendtzen Volden, f. 1670.
Oppkalling var jo svært vanlig, men kjenner ikke til slektskap på tvers her

Knut
Vennlig hilsen
Knut Ragnar Ansnes
Nes, Viken

dn12611
Innlegg: 142
Registrert: 24. november 2005 kl. 23.57
Sted: VALLERSUND

Re: Lindberg-slekta på Hitra/Frøya

Legg inn av dn12611 » 11. januar 2007 kl. 15.17

I skifte etter Jens Christensen, KalfKløfen i 1696, kommer det frem at kona hette Dorthe Christensdatter. De hadde 3 levende barn, Cristen og Anders Jenssønner og datter Maren Jensdatter. Verger for kona og barna var Elias Poufldal=wig(?) (Hvor nå det er?) og Jonn Poulsen Fillen.

Slik jeg leste skiftet, kom det ikke fram hvilke forhold de hadde til den avdøde eller enken. Men de kan alikevel være i slekt med enten Jens eller Dorthe så kanskje er navnet på vergene et spor?

MVH Rune Andre

Knut Ragnar Ansnes
Innlegg: 2172
Registrert: 8. november 2013 kl. 20.26
Sted: Hitra

Re: Lindberg-slekta på Hitra/Frøya

Legg inn av Knut Ragnar Ansnes » 11. januar 2007 kl. 15.52

Jeg synes dette var et betydelig steg framover !
Førstnevnte verge skal nok være Elias Poveldalsvig. Har hørt om dette stedet, men er i farten ikke i stand til å plassere det, tror det ligger i grannelaget til Kaldkøv. I Fillan var det en Jon Povlssen født 1666, død før 1710, gm Mali. Malis 2. ekteskap, først var hun gift med Arent Larsen Fillan.
Det tredje barnet, Maren, har jeg noter ble født i 1695, men død før 1705.
Knut
Vennlig hilsen
Knut Ragnar Ansnes
Nes, Viken

dn19444
Innlegg: 859
Registrert: 28. oktober 2005 kl. 12.59
Sted: TILLER

Re: Lindberg-slekta på Hitra/Frøya

Legg inn av dn19444 » 11. januar 2007 kl. 15.55

Jeg har ikke en rik onkel i Amerika, men jeg har en kunnskapsrik onkel på Hitra. Han har dokumentasjon på at Beret Christensdatter Selvåg var gift med Sivert Andersen Helgebostad. Det var hennes andre ekteskap, for hun ble gift med Peder Tollevsen Helgebostad i 1741. I tillegg er det ikke lenger noen tvil om at Doret Christensdatter Selvåg var gift med Petter Carlsen Øien, og at de endte opp i Barman.

Krister

Knut Ragnar Ansnes
Innlegg: 2172
Registrert: 8. november 2013 kl. 20.26
Sted: Hitra

Re: Lindberg-slekta på Hitra/Frøya

Legg inn av Knut Ragnar Ansnes » 11. januar 2007 kl. 16.08

Tilbake til skiftet etter Jens Christensen et øyeblikk: Poveldalsvik eksisterer ikke lenger, men lå i området Henningsvik/Storvik, Tranvikan krets.

Knut
Vennlig hilsen
Knut Ragnar Ansnes
Nes, Viken

dn19444
Innlegg: 859
Registrert: 28. oktober 2005 kl. 12.59
Sted: TILLER

Re: Lindberg-slekta på Hitra/Frøya

Legg inn av dn19444 » 11. januar 2007 kl. 16.35

Dorthe Christensdatter Kaldkløv ble som tidligere nevnt gift med Ole/Oluf Jakobsen. Deres datter Margrethe ble gift med en Jørgen Iversen og flyttet til Hvidvangsvaagen (lå i gamle Sparbu, like ved Mære). Hun var halvsøster til Christen Jensen som havnet i Selvågen og følgelig tante til Jens, Anders, Henrik, Beret og Dorthe. Da det var skifte etter Margrethe Olsdatter Hvidvangsvaagen møtte Jens, Anders og Beret for å få sin rettmessige arv. For Dorthe møtte enkemannen Petter Carlsen Barman. Henrik var død på dette tidspunktet og hadde som tidligere antatt ingen etterkommere. Jeg har fått ei avskrift fra sommertinget på Hopsjøen fra 2. juni 1774 fra Svein Bertil Sæther, som viser dette.

Dersom noen har opplysninger om Jørgen Iversen og Margrethe Olsdatter, er jeg lutter øre...

Krister

Knut Ragnar Ansnes
Innlegg: 2172
Registrert: 8. november 2013 kl. 20.26
Sted: Hitra

Re: Lindberg-slekta på Hitra/Frøya

Legg inn av Knut Ragnar Ansnes » 11. januar 2007 kl. 17.06

Krister, i ditt første innlegg under dette tema spør du om en Agnis i Selvåg, skifte 1753. Jeg har notert at hun var gift med Christen Jensens sønn Anders, het Agnes Erichsdtr. og var fra Jøstneøya. Anders ble så gift med Barbro Andersdtr., som døde ca 1766. ( Skifte 1767 )
Men dette er stort sett tatt fra Hitraboka.
Knut
Vennlig hilsen
Knut Ragnar Ansnes
Nes, Viken

dn19444
Innlegg: 859
Registrert: 28. oktober 2005 kl. 12.59
Sted: TILLER

Re: Lindberg-slekta på Hitra/Frøya

Legg inn av dn19444 » 11. januar 2007 kl. 17.13

Hei, Knut

Jeg må innrømme at jeg skjønte dette med Agnes like etter at jeg hadde lagt ut spørsmålet. Håpet ingen ville oppdage sløvheten...

Krister

Odd Roar Aalborg
Innlegg: 604
Registrert: 4. desember 2004 kl. 11.01
Sted: LONEVÅG

Re: Lindberg-slekta på Hitra/Frøya

Legg inn av Odd Roar Aalborg » 11. januar 2007 kl. 19.50

Ang. Knuts innlegg ovenfor: Jeg nevner Agnes Eriksd. Jøsnøy under EDØY i mitt innlegg ovenfor.

Ang. "Povelsdalsvigen" er vel dette muligens samme gård som Skreddervik. Hitra II s. 118 omtaler Elias Eriksen Skreddervik, "56 år i 1701", men også "f. 1651". Han er nok sønn av borger Erik Nilssen Tranvik eller "Povelsdalsviken" (1606-1685), se Hitra II s. 116 (Hanekamvik). Har for øvrig i årevis hatt mistanke om at Erik Nilssen er en bror av lensmann Jens Nilssen Hemnskjel. Personforbindelsene her kan vel tyde i en slik retning.

En liten ting til: Den uidentifiserte Kristoffer på Skreddervik og Fillan, dvs. Knuts og mitt felles opphav, har jeg som kjent foreslått kan være identisk med Kristoffer Jakobsen Eidsøy. Skulle han ikke være det, er en alternativ mulighet at han kan tilhøre det her omtalte miljøet, siden navnet Kristoffer brukes hos Jens Hemnskjel.

Odd Roar Aalborg
Innlegg: 604
Registrert: 4. desember 2004 kl. 11.01
Sted: LONEVÅG

Re: Lindberg-slekta på Hitra/Frøya

Legg inn av Odd Roar Aalborg » 11. januar 2007 kl. 19.52

Beklager noen helt unødvendige skrålinjer som har sneket seg inn ovenfor. De hører ikke til der!

Knut Ragnar Ansnes
Innlegg: 2172
Registrert: 8. november 2013 kl. 20.26
Sted: Hitra

Re: Lindberg-slekta på Hitra/Frøya

Legg inn av Knut Ragnar Ansnes » 11. januar 2007 kl. 21.30

Siden vi er inne på å beklage, må jeg beklage min sløvhet, du har jo alt oppklart det med Agnes Eriksdtr., Odd Roar. Dessuten har jeg fått en e-post fra Krister nylig, hvor det fremgår at også han har ordnet opp i den saken. Som Odd Roar er inne på, er Poveldalsvik omtalt i kapitlet Hanekamvik i Hitraboka. Hanekamvik var muligens den eldste gården i området, hvor det også lå flere husmannsplasser. Storvik ble opprettet av flere husmannsplasser; mens en del av Hanekamvik trolig ble solgt eller overdradd til Tranvik Sørgård, resten heter idag Henningsvik. Men Skreddervika ligger jo også ganske nært, og poenget med alt dette er at Elias Poveldalsvik ikke hadde lang vei hverken til sjøs eller lands til de etterlatte i Kaldkløv. Og denne Elias Eriksen fra Poveldalsvik, senere Skreddervik, er vel den sannsynlige verge.
Kanskje kan alt dette til slutt føre til at flere brikker faller på plass, også Kristoffer i Skreddervika. Kan han stå i militære ruller, tro ? Han levde vel ca 1703 - 1763 ?
Hva mener du, Krister, har du tilgang til enkelte av rullene ?

Mvh Knut
Vennlig hilsen
Knut Ragnar Ansnes
Nes, Viken

dn19444
Innlegg: 859
Registrert: 28. oktober 2005 kl. 12.59
Sted: TILLER

Re: Lindberg-slekta på Hitra/Frøya

Legg inn av dn19444 » 11. januar 2007 kl. 21.35

Når det gjelder de militære rullene, har jeg dessverre ikke tilgang på det selv, bortsett fra sjølegden for 1803 som er trykket i en av historielagsheftene. Vi må nok til Statsarkivet på Dora for å sjekke disse. Jeg vet ikke hva som eventuelt finnes på Statsarkivet i Oslo når det gjelder ruller fra Midt-Norge...

Krister

Odd Roar Aalborg
Innlegg: 604
Registrert: 4. desember 2004 kl. 11.01
Sted: LONEVÅG

Re: Lindberg-slekta på Hitra/Frøya

Legg inn av Odd Roar Aalborg » 11. januar 2007 kl. 23.05

Det jeg håper er at en eller annen som uansett har et ærend på Statsarkivet (og som da ikke må foreta noen ekstratur dit) kan ta en sjekk i legdsrullene ang. et fåtall personer. Dette vil muligens kunne bidra en god del til å "løse opp floken" her. Har stilt mitt tema om Aspaslekten i bero inntil det, da jeg gjerne vil ha et minimum av utvikling ang. eget opphav, så er jeg absolutt villig til å bidra til å avklare andres også.

For øvrig har jeg fått noen utskrifter (dessverre ikke de som trengs her) fra de aktuelle rullene ved oppdrag til Hasselberg for noen år siden, så jeg regner med at arkivet i Trondheim har disse.
Det går altså an å skaffe slike data uten å reise dit selv, men spørsmålet blir i så fall hvem som skal finansiere det. (Det går fort noen timer.) For egen del har jeg allerede lagt ut en del slike opplysninger på nettet, bl.a. på Aspatemaet her, så jeg synes nok jeg foreløpig har ytet mitt.

dn12611
Innlegg: 142
Registrert: 24. november 2005 kl. 23.57
Sted: VALLERSUND

Re: Lindberg-slekta på Hitra/Frøya

Legg inn av dn12611 » 3. februar 2007 kl. 23.32

Hei!

I kirkeboka for Hitra 1736-1775 folio 213b, nr. 35, finner jeg ei Dorethe Christensdatter gravlagt fra Selvågen Dom 21 p Tr: 1739. Alder er ikke oppført. Kan hun være Jens Kristensen og Ole Jakobsens enke?

Jeg synes at forbindelsen Hemnskjel-Kalkløv som Odd Roar bringer frem ovenfor virker interisant: Lensmann Jens Nilsen, f. ca. 1608-d. 1678, kjøpte Hemnskjela i 1663 og han ble den første selveierbonden i Hemne. Hans kone het Kristin.De hadde barna: Kristen, Nils, Else, Jørgen, Ole, Jens, Hans, Marit, Lisbet, Hanna og Maren.

Sønnen Kristen Jensen, f. ca. 1643-d. 1716 tok over gården og giftet seg med Anna Sophia Wibe. Manntallet 1701 forteller at Kristen og kona satt i gode kår på Hemnskjela, og han kjøpte seg en part av Kråknesset. Ca. 1710 drev han gården med tre drenger og tre tauser.Disse opplysningene har jeg hentet fra Hemneboka bind 3, side 68 av Kolbjørn Aune.

Kolbjørn Aune skriver videre: "Men Lykka snudde. Kristen og kona fekk ikkje born. Dessutan skar det seg økonomisk utan at vi kjenner grunnen. Siste leveårert laut han pantsette garden til Johan Testmann på Holla for 400 daler. Gjelda var stor, syner arveskiftet. Buet var så å seie fallitt".

Kolbjørn Aune skriv at Kristen og Anna Sophia var barnløse. Hvor han har dette fra, vet jeg ikke. Hvis det er skiftet etter Kristen han sikter til og at det ikke er nevnt noen arvinger etter han så kan det bety at han ikke hadde noen barn, men det kan også bety at gjelden ble så stor at det ikke ble noe igjen til arvingene, og og da er de ofte ikke nevnt i skiftet. Hvis det siste viser seg å være korrekt, så kan Kristen Jensen godt være far til enten Jens eller Dorthea. Men her trenger vi bevis og kildene som skaffer disse. Her er selvsagt som Odd Roar nevner millitære kilder viktige i tilegg skifteprotokoller, pantebøker, tingbøker o.s.v. Statsarkivet besøker jeg når jeg har mulighet til det. Men så var det det med tida da.

MVH Rune Andre

dn19444
Innlegg: 859
Registrert: 28. oktober 2005 kl. 12.59
Sted: TILLER

Re: Lindberg-slekta på Hitra/Frøya

Legg inn av dn19444 » 13. februar 2007 kl. 22.24

Tidligere i denne debatten lanserte jeg Mille Jørgensdatter Parelius fra Magerøya som kandidat som kona til Anders Jensen. Er det noen som har tanker rundt dette? Jeg nevnte også at jeg trodde denne Mille kanskje ble gift igjen med Jacob Jørgensen, og det må i så fall være handelsmannen Falster.

På et par nettsteder (nermo.org og vestraat.net)blir det oppgitt at Jacob Falster ble gift med Mille Christine Rosing Parelius, datter av Jørgen Claussen Parelius og Gjertrud Kirstine Rosing. Det er ikke oppgitt noen kilde til denne opplysningen og jeg tror den kan være feil.

Saken er den at de to søsknene Jørgen Clausen Parelius på Valen og Ingeborg Clausdatter Parelius på Magerøya begge hadde døtre som het Mille Kirstine. Etter som Ingeborg var gift med Jørgen Jensen, lensmannssønnen i Hemne, ble begge jentene hetende Mille Kirstine Jørgensdatter Parelius.

Jeg tror disse to er blitt forbyttet av noen ivrige slektsforskere og at det egentlig skal være Mille fra Magerøya som ble gift i Kaldkløven!

Håper noe vil kommentere dette.

Anders Jensens enke var ei Parelius fra Magerøya, det bekrefter skiftet. Man trenger jo ikke være så kreativ for å se for seg at Jacob Jørgensen Falster giftet seg med enka og dermed havnet i Kaldkløv. Jacob og Mille er nevnt som faddere både på Innhitra og Ansnes, og Mille fra Magerøya hadde tantebarn på begge steder (Ingeborg gift Strøm, Anders Christophersen Parelius på Ansnes). Også det styrker teorien, spør du meg.

Krister

gj18891
Innlegg: 80
Registrert: 3. mars 2013 kl. 9.19
Sted: GEITHUS

Re: Lindberg-slekta på Hitra/Frøya

Legg inn av gj18891 » 15. mars 2015 kl. 21.54

Hei, sitter og leser gamle innlegg i min jakt på forfedre/mødre, og ser her at du (og "TILLER" litt høyere opp) sier at Anders Christensen Lindberg var gift 3 ganger. Min formor Martha Andersdatter ,f.1770, kobles på Hitterslekt til Barbara Andersdatter (Anders` 2. kone).
Der står det at Barbara døde i 1775.

Du skriver at Barbara døde i 1766-67. Følgelig kan hun ikke være mor til min Martha. Har du noen kilder på dine opplysninger eller vet du om nye opplysninger her?

vennlig hilsen
Lise Stensby

Knut Ragnar Ansnes
Innlegg: 2172
Registrert: 8. november 2013 kl. 20.26
Sted: Hitra

Re: Lindberg-slekta på Hitra/Frøya

Legg inn av Knut Ragnar Ansnes » 16. mars 2015 kl. 22.48

Hei Lise,
vet ikke om Krister Olsen vil se dette; men jeg har noen bemerkninger.

1. Det står på hitterslekt.no at Barbara Eeg Selvåg døde FØR 1775, og det er for så vidt rett, Barbaras begravelse var 9 juni 1767 etter hva jeg kan se. Hun var født ca 1724. Marta Andersdatter ble konfirmert i 1785, 15 år gammel, altså født 1770. Hun kan derfor ikke være Barbara (Barbro) Eegs datter, så det må rettes på hitterslekt.

2. Anders Christensen Lindberg i Selvåg var først gift med Agnes Eriksdatter, vielse 1.1.1749.
Han var antagelig født ca 1722.

3. Sist ? var han vel gift med Malena Andersdatter, og var flyttet til nabogården Ulvan i 1801, hvor han var kårmann. Malenas alder er oppgitt til 63 i 1801, altså født ca 1838. Hun kan derfor være mor til Marta Andersdatter. Her må det letes i kirkebøkene etter dåp og eventuell introduksjon av Martas mor, eventuelt etter vielsen til Anders og Malena.

4. Du skrev i et annet innlegg 14 mars 2015:
Det jeg prøver er å finne ut mer om Malene Kjerstine/Maria Flor (oldebarn av Sara og Jacob, min tipp-tippoldemor) f.1796 på Hitra, foreldre Hans Hendrichsen og Marta selvåg og hvorfor hun ble fosterbarn hos en bakersvenn Brun som 6-åring.

Hans Henriksen og Marta Selvåg: Det er kanskje det paret som blir viet 17.8.1788 på Hitra:
Hans Christian Henriksen Knarrlaget og Martha Andersdatter. Alder ikke oppgitt. Vet du sikkert at dette er den Martha Andersdatter som er født i 1770 ?
Vennlig hilsen
Knut Ragnar Ansnes
Nes, Viken

gj18891
Innlegg: 80
Registrert: 3. mars 2013 kl. 9.19
Sted: GEITHUS

Re: Lindberg-slekta på Hitra/Frøya

Legg inn av gj18891 » 17. mars 2015 kl. 21.59

Hei igjen,
Nei, jeg har nok bare Hitterslekt som kilde til koblingen mellom Martha og Hans Christian hendrichsen Knarrlaget.
Jeg er ikke sikker, men mener jeg har lett i kirkebøker, men det skal jeg sjekke igjen.

mvh
Lise

Knut Ragnar Ansnes
Innlegg: 2172
Registrert: 8. november 2013 kl. 20.26
Sted: Hitra

Re: Lindberg-slekta på Hitra/Frøya

Legg inn av Knut Ragnar Ansnes » 17. mars 2015 kl. 22.21

Family Search blir stadig bedre, men feil forekommer. Så sjekk dette mot prestens bok:
- Dåp Julaften 1770, Martha Andersdatter, Hitra. Far: Anders Saelvog.
Da var hun ikke datter av Barbara Eeg, og hun var en ung brud om hun ble viet 17 Aug 1788 - men nesten 18 år.
Vennlig hilsen
Knut Ragnar Ansnes
Nes, Viken

gj18891
Innlegg: 80
Registrert: 3. mars 2013 kl. 9.19
Sted: GEITHUS

Re: Lindberg-slekta på Hitra/Frøya

Legg inn av gj18891 » 18. mars 2015 kl. 20.23

Hei Knut,
Prestens bok, på Family Search? Har ikke fått med meg den. I alle fall fant jeg ingen kirkebok fra Hitra 1770.
Vel, da gjenstår det "bare" å finne ut hvordan det gikk med dem videre i livet..

mvh
Lise

Brukeravatar
Else Berit Rustad
Innlegg: 18130
Registrert: 3. november 2006 kl. 9.10

Re: Lindberg-slekta på Hitra/Frøya

Legg inn av Else Berit Rustad » 18. mars 2015 kl. 20.37

lise skrev: I alle fall fant jeg ingen kirkebok fra Hitra 1770.


Joda, kirkeboka med Marthas dåp er her, nokså langt nede på venstre side:

Kildeinformasjon: Sør-Trøndelag fylke, Hitra, Ministerialbok nr. 634A01 (1736-1775), Kronologisk liste 1771, side 292.
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?i ... _side=-296
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1 ... 700649.jpg

Mvh
Else B.

Knut Ragnar Ansnes
Innlegg: 2172
Registrert: 8. november 2013 kl. 20.26
Sted: Hitra

Re: Lindberg-slekta på Hitra/Frøya

Legg inn av Knut Ragnar Ansnes » 18. mars 2015 kl. 20.47

Da skulle det være enkelt å finne frem ! Sjekk samtidig i samme kirkebok om Martha Andersdatters mor er introdusert i kirka, 24.12. eller de nærmeste ukene derpå. Mor er sannsynligvis introdusert, men at mors navn er oppgitt er dessverre mindre sannsynlig.
Vennlig hilsen
Knut Ragnar Ansnes
Nes, Viken

gj18891
Innlegg: 80
Registrert: 3. mars 2013 kl. 9.19
Sted: GEITHUS

Re: Lindberg-slekta på Hitra/Frøya

Legg inn av gj18891 » 18. mars 2015 kl. 21.44

:oops:
Godt å ha kontakt med drevne forskere; så bare på fødte og døpte, jeg..

Knut Ragnar Ansnes
Innlegg: 2172
Registrert: 8. november 2013 kl. 20.26
Sted: Hitra

Re: Lindberg-slekta på Hitra/Frøya

Legg inn av Knut Ragnar Ansnes » 18. mars 2015 kl. 22.50

Tror dessverre ikke at introduserte kvinner (mødrene) er ført i kirkeboka denne perioden - synd.
Vennlig hilsen
Knut Ragnar Ansnes
Nes, Viken

dn12611
Innlegg: 142
Registrert: 24. november 2005 kl. 23.57
Sted: VALLERSUND

Re: Lindberg-slekta på Hitra/Frøya

Legg inn av dn12611 » 29. mars 2015 kl. 14.05

Ang. Barbara Eeg så ble hun døpt i Domkirken, Trondheim 14.09.1730. Foreldre: Anders Egg og Anne Jensdatter.

http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?i ... dx_side=-8.

Se nest nederste dåp på høyre side.

dn07176
Innlegg: 478
Registrert: 20. september 2005 kl. 20.19
Sted: TRONDHEIM

Re: Lindberg-slekta på Hitra/Frøya

Legg inn av dn07176 » 14. juli 2015 kl. 22.42

Odd skrev:Ang. Knuts innlegg ovenfor: Jeg nevner Agnes Eriksd. Jøsnøy under EDØY i mitt innlegg ovenfor.

Ang. "Povelsdalsvigen" er vel dette muligens samme gård som Skreddervik. Hitra II s. 118 omtaler Elias Eriksen Skreddervik, "56 år i 1701", men også "f. 1651". Han er nok sønn av borger Erik Nilssen Tranvik eller "Povelsdalsviken" (1606-1685), se Hitra II s. 116 (Hanekamvik). Har for øvrig i årevis hatt mistanke om at Erik Nilssen er en bror av lensmann Jens Nilssen Hemnskjel. Personforbindelsene her kan vel tyde i en slik retning.


Dette er kan hende kjent, men Jens Nilsson Hemnskjel var svigerfar til Elias Eriksson Poveldalsvik - dette basert på skiftet etter Christopher Jensson: http://arkivverket.no/URN:sk_read/24679 ... ull&mode=0

Meir om dette i Aud sin tråd om Hemnskjel-slekta under Snillfjord...

Svar

Gå tilbake til «Hitra»