Ole Arentsen på Nerbakken under Leira i 1801

Moderator: MOD_Møre_og_Romsdal

Svar
Borgny Hjelen
Innlegg: 212
Registrert: 2. mars 2016 kl. 15.20
Sted: GRIMSTAD

Ole Arentsen på Nerbakken under Leira i 1801

Legg inn av Borgny Hjelen » 11. april 2018 kl. 21.56

Det sies ikke noe om Oles opphav i Tustnabøkene, bare at faren het Arent og at familien flyttet mye omkring. Han var gift med Guro Joensdatter. Nå lurer jeg på om noen andre har prøvd å finne ut hvor han kommer fra. Jeg har sett på noen forskjellige kandidater, og sitter igjen med i alle fall to mulige etter å fulgt linjer til forskjellige familier. Det hadde derfor vært fint å få innspill fra noen som har mer kjennskap til disse Tustna-slektene.
Det jeg har tatt utgangspunkt i, er de opplysningene jeg har funnet i folketellingene og kirkebøkene, samt Tustnabøkene. Det store problemet er at jeg ikke har funnet noen døpt i Edøy eller Kvernes (Kr.sund) Pr.gj som kan passe med denne Ole Arentsen… Det er jo mulig at presten kan ha glemt å føre han inn, for det skjedde av og til. Ifølge alder oppgitt i 1801 ville han ha vært født ca 1777, ifølge alder oppgitt ved giftermål ca 1772, og ifølge alder oppgitt ved død ca 1768. Hvis han er den Ole Arentsen Linvog som blir konfirmert i 1792, stemmer vel 1768 litt dårlig?
https://media.digitalarkivet.no/kb20070913650301 (Nr. 18 )

I 1801 bodde de på Nerbakken under Leira: Ole er 24 år, og Guro 30. De har også en sønn Jon på 3 år.
https://digitalarkivet.no/census/person/pf01058433000152 (Nr.034 - 036)

Sønnen Jon Peter ble døpt i Kr.sund 8/4 1799 Oppholdssted Agvigen eller Aavigen (Har sett det transskribert som Aavigen, men jeg mener det like gjerne kan stå Agvigen):
https://media.digitalarkivet.no/kb20050706031134

Ole og Guro giftet seg i Stangvik Pr.gj. 4/8 1799. Han oppgis å være fra Lervig (Smøla?) (Eller står det Lervog, som er på Tustna?) Hun er fra Levig (En gård i Halsa kalles det) Begge forloverne er fra Tustna, nemlig Linvog og Fichen:
https://www.digitalarkivet.no/view/327/pv00000001626686
https://media.digitalarkivet.no/kb20070914640071

Sønnen Arent blir fødd 18/2 1802, og da er bostedet Jørgenvog:
www.rhd.uit.no/kirkebok/kbliste.aspx?kb=d&RR=47725
https://media.digitalarkivet.no/kb20070913650344

Sønnen Christopher blir født 7/6 1805, og da er bostedet fortsatt Jørgenvog:
https://media.digitalarkivet.no/kb20070913650356

Datteren Anna blir født 18/4 1808, og da er bostedet Nerbakken under Leira igjen, som i 1801:
www.rhd.uit.no/kirkebok/kbliste.aspx?kb=d&RR=48046
https://media.digitalarkivet.no/kb20070913650368
Hun dør i november samme år:
https://media.digitalarkivet.no/kb20070913650369

Sønnen Johannes blir født 26/10 1809, og da er bostedet Inderberg:
www.rhd.uit.no/kirkebok/kbliste.aspx?kb=d&RR=48113
https://media.digitalarkivet.no/kb20070913650373

Datteren Ingbor Anna blir født 7/10 1812, og da er bostedet Hanesvig:
www.rhd.uit.no/kirkebok/kbliste.aspx?kb=d&RR=48272
https://media.digitalarkivet.no/kb20070913650383

I 1816 bor de sannsynligvis på Fætten. Hvis det er deres Jon som konfirmeres dette året. Jon Peter kjøpte Fætten i 1824, så det kan nok være en sammenheng her. Sønnen Arnt er nok også den som konfirmeres 1819, boende på Fætten. De var der nok også i 1830, for da sønnen Arnt giftet seg ble han ført opp som inderst der:
https://media.digitalarkivet.no/kb20070913650405

Ole Arentsen og kona Guro Joensdatter med «barna» Christopher, Johannes og Ingbor flytter til gården Møst i Frei i 1836:
https://media.digitalarkivet.no/kb20070913630151 (Det står noen tilføyelser til Christopher og Johannes som jeg ikke greier å tyde…) Christopher, som er han jeg slekter fra, giftet seg der i 1839 og bosatte seg i Blomvika.

Ole døde 27/3 1837 som inderst under Møst:
https://media.digitalarkivet.no/kb20070913630104


Så går jeg over til de kandidatene jeg har funnet ved navn Arent/Arnt

Kandidat 1: Arnt Arntsen Tømmervik,
sønn av Arnt Arntsen(Leren) Tømmervik, født 1744 ifølge opplysning i Tustnaboka nr 1 s. 196. Men jeg har funnet dødsfallet hans, hvor alderen som er oppgitt, stemmer overens med fødselsdatoen.
https://media.digitalarkivet.no/kb20070913640510 (Nederst i kolonnen nest bortest på høyre side)
https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2016060348041 (s.196)
Det er oppført ennå en sønn Arnt i denne familien, f. 1750 d. 1752, enten en sammenblanding, eller at begge døde samme året. Jeg finner ikke flere Arnt Arntsen som døde 1752, og kirkeboka starter ikke før 1751, så jeg kan ikke få sett om det er født en Arnt da også. Ingen sønn Arnt er nevnt i skiftet etter Arnt d.e. så han er dermed ikke aktuell.

Kandidat 2:Arnt Sveinsen,
skoleholder på Liustad, død 1792 ifølge Tustnaboka nr 1 s.104 Det må være den samme Arnt Sveinson som nevnes under Olvik, Tustnaboka nr 3 s.346. Her står det at han hadde en sønn Ola f. 1779. Men denne Ola ble ifølge Tustnaboka gift i 1817 med ei Berit Olsd. Reirå fra Smøla.

https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2016060348041(s.104)
https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2016060348040 (s.346)
(Ser på Geni at noen har satt Ole inn i denne familien … Har Tustnaboka feil her? I så fall kan han ikke strykes som kandidat: [url=https://www.geni.com/people/Ola-Jørgenvåg/6000000016289244662]https://www.geni.com/people/Ola-Jørgenvåg/6000000016289244662[/url] )

Kandidat 3: Arnt Sveinsen (Hannasvik) Fikkan under Linvåg,
sønn av Svein Ols. Hannasvik, født 1742 og død 1807 ifølge opplysninger i Tustnaboka nr 1 s.272. Der står det også at han ble gift i 1863 med enken Tor Larsd. Linvåg (Fikkan) som var over 20 år eldre enn han, og bosatte seg der. Hun døde 1802. Det sies videre at de ikke hadde noen barn sammen, p.g.a. hennes alder. Det kan jo likevel være en mulighet for at han hadde et barn utenfor ekteskap. Jeg har ikke funnet skifte etter noen av dem.
https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2016060348041 (s.272 og s.410)

Indisier som taler for at han er far til Ole:
Han var en av forloverne i Oles bryllup.
Ole kan være oppkalt etter Arnts bror Ole Sveinsen, altså onkelen.
En «Ole Arentsen Linvog» ble konfirmert 1792
Ole og familien bodde i Hannasvika i 1812.
Familien, eller bare sønnen Christopher, bodde i Linvåg 1823, da han ble konfirmert.
Oles datter Ingbor Anna kan være oppkalt etter Arnts tante, Ingeborg Olsd.
Oles sønn Johannes kan være oppkalt etter Arnts nevø, Johannes Ols. Kippervik.

Indisier som taler mot:
Det er lite oppkalling etter nærmeste familie når det gjelder Oles barn.
Ingen faddere fra nærmeste familie så vidt jeg kan se.
Konklusjon her er at han kan ikke utelukkes helt.

Kandidat 4: Arnt Knudsen Golmen,
sønn av Knut Arntsen (Lervog) Golmen og Sofie Olsdatter Golmen, født 1760 og død 1812 ifølge Tustnaboka 1 s.314 Golma. De var visst i slekt med Arnt Sveinson (Hannasvik) Linvog (Arnt Sveinson og Knut Arntsen var tremenninger). Arnt Knudson ble gift i 1791 med Marit Pedersdatter Tømmervåg. De hadde visstnok ikke felles barn, men kan Arnt ha fått et «uægte» barn før de giftet seg? Han ville da ha vært veldig ung , 17-18 år hvis Ole ble født i 1777. Jeg finner ikke noe skifte etter Arnt Knudsen heller.
https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2016060348041 (s.314)

Indisier som taler for at han er far til Ole:
Oles datter Anna kan være oppkalt etter Arnts søster Anna Knutsdatter som døde 1798.
Oles sønn Johannes kan være oppkalt etter Arnts bror Johannes Knutsen Fjelnesdal.
Oles datter Ingbor kan være oppkalt etter Arnts søster Ingeborg Johanna Knutsdatter som døde ung.
Kona til Arnts bror Ole Jørgenvåg, Tor Rikkertsdatter, var fadder til Oles sønn Christopher i 1805.
Mannen til Arnts søster Marit, Hans Olsen Indresæter, var fadder til Oles sønn Johannes i 1809.
Kona til Arnts halvbror Erik Golmen, Guro Rolfsdatter, var fadder til Oles datter Ingbor Anna i 1812.
Oles sønn Jon Peter kjøper Fætten i 1824, hvor Arnts søster Margrete Knutsdatter og hennes mann Petter Eriksen hadde bodd. Ole og familien er registrert på Fætten i 1816 og 1819 da sønnene Jon og Arnt ble konfirmert.
Ved flytting til Frei er Ole registrert som Ole Arntsen Golmen.

Indisier som taler mot:
Faren var ikke forlover selv om han var i live, og han eller kona var heller ikke faddere til noen av Oles barn.
Den Arnt jeg har funnet konfirmert kalles Linvog, og Arnt Sveinson Fikkan under Linvåg var forlover for Ole. (Men han kan jo ha hatt tilhold der hos denne slektningen)
Jeg synes denne Arnt er den mest aktuelle kandidaten hittil.

Kandidatene 1, 3 og 4 har felles stamfar i Arnt Knudsen som kom til Nerbakken under Leira på slutten av 1600-tallet. Navnet Arnt går derfor igjen i alle slektslinjene. Tustnaboka nr 2 s.35:
https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2016060348042 (s.35)

Jeg har her prøvd å forklare hvordan jeg har tenkt under jakten på mulige kandidater, og jeg tar også med de jeg anser som usannsynlige. En kan også undres over hvorfor de har flyttet så ofte… Det har vært mange navn å holde styr på, på kryss og tvers av familiene, så det kan ikke utelukkes at jeg kan ha tråkket feil noe sted.
Dette er blitt et langt innlegg, men jeg synes det er viktig at andre i alle fall skal slippe å lete etter kilder og lenker som jeg allerede har funnet. Tidligere kunne jeg legge inn lenker som gikk direkte inn på de aktuelle sidene i de digitaliserte bøkene, men slik er det visst ikke lenger dessverre.

Hilsen Borgny Hjelen

Svar

Gå tilbake til «Tustna»