Vellykket landsmøte

Slekt og Datas landsmøte 2020 ble avholdt 10. oktober på Lillehammer, med både fysiske og digitale delegater

Landsmøte 2020

Vedtekter for veien videre

På landsmøtet var den største saken endring av vedtekter for organisasjonens ulike ledd. Arbeidet med disse ble påbegynt etter forrige landsmøte i 2018, og forslagene har blant annet vært ute på høring.

Vedtektene, og årsmøtepapirene ellers, finner du her >>

Landsmøte 2020

Hvilke ting skal Slekt og Data jobbe med fremover?

En annen sak som ble tatt opp var tiltaksplan for de neste årene. Du finner hele her.

Noen av de mange tingene som skal fokuseres på i de to kommende årene er blant annet å tilby gode medlemsfordeler til medlemmer, alt fra lokale møteplasser til digital opplæring gjennom webinarer og digitale hjelpetilbud. Det er også et mål å utvikle enkle læringsressurser for barn og unge, samt samarbeide tett med ulike organisasjoner og aktører. Organisasjonen skal også jobbe for flere årlige fagsamlinger i regi av distriktslagene hvor deltagere kan få faglig påfyll og dele erfaringer med ulike grupperinger av tillitsvalgte, eksempelvis innenfor DNA, brukergrupper, nettredaktører m.m.

Landsmøte 2020

Ennå ikke medlem

i Norges største organisasjon for slektsforskere?

Se alle medlemsfordeler

Annonse:

banner ad