Varsel om årsmøte

Årsmøte holdes digitalt 18. mars.

Årsmøte for 2020 blir digitalt via Teams, torsdag 18. mars. 2021

Forslag/saker som medlemmene ønsker behandlet på årsmøtet skal være styret i hende seinest 4 uker før årsmøtet.

Det vil si seinest 18. februar 2021!

Ennå ikke medlem

i Norges største organisasjon for slektsforskere?

Se alle medlemsfordeler

Annonse:

banner ad