Trygg Jakola fikk nasjonal Hederspris

På landsmøtet i Slekt og Data 2.-3. april fikk Trygg Jakola fra Vestre Jakobselv nasjonal hederpris for initiativet til å etablere et formelt samarbeid mellom Norske kveners forbund og Slekt og Data og for den rollen han har hatt i samarbeidsgruppa.

Prisen fikk han for sitt arbeid som representant i samarbeidsgruppa mellom Slekt og Data og Norske kveners forbund. Dette samarbeidet har pågått siden høsten 2015. Trygg har vært «primus motor» i de aktivitetene som er arrangert sammen. Det har vært til stor glede for medlemmer i begge organisasjonene i hele landet.

I Begrunnelsen heter det: Hans nettverk har vært til stor nytte for å kunne arrangere turer og seminarer. Trygg har sørget for framdrift i arbeidet sammen med resten av samarbeidsgruppa, som først fremsto som nettopp det, men har utviklet seg til en gruppe med stolthet over sitt opphav, der medlemmene etter hvert har tilhørt begge organisasjonene, mye takket være hans evne til å formidle historien. De tiltakene som samarbeidsgruppa v/Trygg har bidratt med har et nedslagsfelt for hele organisasjonen og for etterkommer av kvener over hele landet. Tryggs arbeide har bidratt til at mange slektsinteresserte har fått kunnskap om sine kvenske aner og stolthet over sin opprinnelse.


 

 

Ennå ikke medlem

i Norges største organisasjon for slektsforskere?

Se alle medlemsfordeler

Annonse:

banner ad

Annonse:

banner ad