Slekt og Datas Gravminnebase

Søk opp din egen slektshistorie i Norges største gravminnebase.

Gravminnebasen kan hjelpe deg å finne:

  • Gravstedet til avdøde slektninger.
  • Fødsels- og dødsdato til avdøde slektninger.
  • Oversikt over gravlagte på ulike gravplasser.
  • Bilder av gravminner og gravsteiner.

Unikt verktøy

Gravminnebasen er unikt verktøy for å finne slektninger de siste 100 år hvor tilgangen til folketellinger og kirkebøker er begrenset. Gravminnebasen inneholder over 2,7 millioner registrerte gravminner og over 1,7 millioner bilder av gravminner. 

Kan du finne alle?

Alt arbeid er basert på frivillig engasjement og dugnadsinnsats. Gravminnebasen er under kontinuerlig arbeid og den er ikke komplett, men blir større dag for dag. Hvis du ikke finner den du leter etter skyldes det som oftest at; gravplassen som vedkommende ligger på ikke er registrert ennå, at vedkommende er gravlagt etter at registrering var ferdigstilt eller at gravminne ble fjernet før fotografering ble gjort.

Vi har alltid behov for flere til å registrere og fotografere gravminner i hele Norge. Ta kontakt med ditt aktuelle distriktslag for å få hjelp til å komme igang.

Målsetning med Gravminneprosjektet

Gravminner er viktige kulturminner. Gravminneprosjektets målsetning er å registrere personopplysninger og fotografere alle gravsteinene på norske gravplasser, og gjennom dette bevare, dokumentere og formidle denne delen av vår historie. 

En vandring på en gravplass kan fortelle mye kulturhistorie. Inskripsjoner kan fortelle om yrker og gamle håndverk. Dekorasjoner kan fortelle om sosial status og endringer gjennom tidene. Bevaring av flest mulig gravminner sikrer at viktige kilder om enkeltmennesker blir bevart for ettertiden.

Gravstedsregistreringen omfatter følgende:

  1. Fotografering og deretter digital avskriving av opplysninger på gravsteiner på norske gravplasser.
  2. Digital avskriving av opplysninger i papirbaserte gravstedsregistre (protokoller eller kartotek) etter avtale med norske kirkeverger o.a.
  3. Mottak og tilrettelegging av databasebaserte gravstedsregistre etter avtale med norske kirkeverger o.a.

Ennå ikke medlem

i Norges største organisasjon for slektsforskere?

Se alle medlemsfordeler

Ofte stilte spørsmål

Rettighetshaver er den som har tatt bildet

Å skanne et vanlig fotografi er å fremstille et eksemplar. Digitale kopier er eksemplarer, de også. Det er lov å lage slike kopier til privat bruk, uten å spørre opphavsmannen om lov. Det dere sitter med av fotografier som dere har skannet til privat bruk, er altså ikke noe problem. Å fremstille eksemplarer som ikke er til privat bruk, er lov kun med opphavsmannens samtykke..

Bilder på Internett

Å legge et digitalt fotografi ut på Internett er å spre bildet til allmennheten. Dette er kun lov med opphavsmannens samtykke. Digitale fotografier lagt ut på Internett kan gjerne frigis, dvs. at rettighetshaveren opplyser at det er tillatt å fremstille eksemplarer av dem, og/eller spre dem til allmennheten, for eksempel ved å trykke bildene i en bok eller bruke dem på et annet nettsted.

Vi gjør oppmerksom på at det ikke er inngått avtaler med våre bidragsytere om at deres bilder kan brukes av andre uten samtykke. 

People or organizations desiring to use digital versions of the photos contained on this site for use on another web site or in publications must obtain the written consent of the contributor, or the legal representative of the submitter, and also contact the site Project Coordinator with proof of this consent. Photographers retain full copyright of their original photo.

Det kan være flere årsaker til dette.

1. gravplassen som vedkommende ligger på er ikke registrert enda.

2. vedkommende er gravlagt etter at registrering var ferdigstilt.

3. graven er slettet før fotografering ble gjort.

4. ikke registrert i mottatte database fra kirkevergen.

Søk i databasen med inneholder kan gi flere treff enn for eksempel begynner med

Gravminner i Norge er ikke kirkevergen. Dersom man ønsker kontakt med kirkevergen for en aktuell kommune, vil man finne kontaktinformasjonen på kirken.no . Skriv menighetens navn i feltet "søk etter innhold og menigheter"

Vi har startet innsamling av kart over gravplassene. Pr i dag har vi kun lagt ut noen få kart. Årsaken til dette er at vi ønsker å få en bedre presentasjonsmulighet for kartene enn den vi har i dag. Dermed vil ikke kart bli tilgjengelig før vi har fått på plass fase 2 av Gravminner i Norge. 

Dette finner du informasjon om ved å gå inn på den aktuelle gravplass og sjekker det som står under: Om registreringen.  

Man bør ikke starte fotografering av en gravplass uten at dette er avtalt med lokal gravstedskoordinator. Se kontaktinformasjon: https://www.slektogdata.no/nb/har-du-lyst-til-bidra Dette for å unngå at det blir dobbelt fotografering. 

Prosjektet Gravminner i Norge er basert på dugnad og frivillig innsats. Derfor er det ingen som er engasjert i prosjektet som får økonomisk kompensasjon. 

Det trengs fotografer til flere gravplasser i landet. Man melder sin interesse til den lokale gravstedskoordinator.  Se kontaktinformasjon under "Har du lyst til å bidra?". Det er viktig å oppgi hvilket område/gravplass som er aktuelt å jobbe med.  

Dette melder du inn via korrekturknappen.  Denne finner du bak hver enkelt person i gravminner. Korrigeringen man legger inn må gjøres på den personen det gjelder. Hvis korrigeringen gjelder flere personer i databasen, må dette legges inn på hver enkelt av dem.

Tittel/yrke, fullstendig fornavn/etternavn og pikenavn. Fødsels- død- og begravelsesdato/år. Fødested, bosted og dødssted. 

Det betyr at det på tidspunktet for fotografering, ikke var noe gravminne på denne personen. Årsaken til dette kan være forskjellig: Graven er slettet, graven fjernet for oppussing, graven fjernet for å få bli oppdatert. 

Det kan også bety at gravminnet er står oppført som slettet hos kirkevergen. Vi har valgt å ikke bruke ordet slettet, men "Gravminne mangler". 

Dersom gravplassen står oppført som ferdig registrert og dette er et gravminne som allerede stod på gravplassen da registreringen ble foretatt (altså blitt uteglemt) må dette meldes til oss. Oppgi personens data og navn på gravplass, legg gjerne med bilde av gravminnet dersom dette er mulig. Dette sendes til gravkorr@slektogdata.no

Dersom dette er en person gravlagt etter at registreringen er ferdigstillet avventes det med å legge inn slik oppdatering til det foretas en fullstendig oppdatering av hele gravplassen.

Ikke oftere enn 1 gang i året, men det er ønskelig å få til at en gravplass oppdateres minst hvert 5. år. Første prioritert er nå å få inn data fra de gravplasser som mangler. 

Annonse:

banner ad