Slektshistoriske kilder i Trondheim

På medlemsmøtet 4. januar 2018 får vi en spennende gjennomgang av viktige slekts- og lokalhistoriske kilder ved Gunnerusbiblioteket og Statsarkivet i Trondheim.

På årets første medlemsmøte vil Per-Olav Broback Rasch ta for seg disse kildene. Per-Olav er styremedlem i Slekt og Data Salten. Han holder til i Trondheim, der han er universitetsbibliotekar i eldre historie ved NTNU Universitetsbiblioteket, Gunnerusbiblioteket.

Gunnerusbiblioteket er Norges eldste vitenskapelige bibliotek. Det ble grunnlagt i Trondheim i 1760 av den kjente historikeren og nordlendingen Gerhard Schøning. I dag en det del av NTNU Universitetsbiblioteket. Samlingene består av bøker og arkiv fra 1400-tallet og frem til i dag og har spesialfelt innenfor lokalhistorie og slektshistorie.

Statsarkivet i Trondheim  dekker Møre og Romsdal, Sør- og Nord-Trøndelag og Nordland. Her er både arkivmateriale og et bibliotek med historie/lokalhistorie, slektshistorie og arkivfag.

Møtet holdes i Litteratursalen på Stormen bibliotek 4. januar kl. 1900.

Det er gratis og åpent for alle interesserte!

Ennå ikke medlem

i Norges største organisasjon for slektsforskere?

Se alle medlemsfordeler

Annonse:

banner ad