Transkriberte elevlister

Har du forfedre som har vært elever ved Molde middelskole og latingymnasium eller på Lærerinneskolen i Romsdal på 1800-tallet kan du nå kanskje lettere finne de.

Elevlistene

Elevlistene

Digitalarkivet har i løpet av sommeren lagt ut transkriberte «elevlister» fra Molde og Romsdal.

Fire lister med elever fra Molde middelskole og latingymnasium i perioden 1832–1893. Her er opplysninger om f. dato og år, foreldrenes navn og tittel, når de begynte og sluttet. Det er også oppgitt hvilken linje de gikk, Latin eller Real, og ikke minst hva de ble og for noen opplyses det også hvor de ble av. Etter endt skolegang spredte elevene seg over hele Norge, for ikke å si hele verden.
Vil tro det er mange som kan finne nyttige og spennende opplysninger her. Listene finnes også skannet på Romsdal sogelags sider.

Det er også lagt ut transkriberte elev- og lærerlister for Lærarinneskolen i Romsdal i årene 1879–1886. 
Her er det oppgitt f. dato og år og bosted, hvilket år de gikk og hvor. Vil du vite litt mer om «Lærarinneskolen….» kan du lese i årboka til Romsdals sogelag fra 1989, side 81.

Ennå ikke medlem

i Norges største organisasjon for slektsforskere?

Se alle medlemsfordeler

Annonse:

banner ad