Slekt og Data – frivillighet og samfunnsnytte i 30 år

12. januar blir Slekt og Data hele 30 år. Tusen takk til alle som har funnet og bevart røttene deres sammen med oss alle disse årene.

Teknologioptimisme var starten

Slekt og Data ble startet av en gjeng fremsynte slektsforskere med Wilhelm Færden, Alf Christoffersen og Gunnar Aabøe i spissen. De ønsket å bruke de mulighetene som data kunne tilføre slektsforskningen - i en tid hvor datamaskiner ennå ikke var allemannseie. Siden har teknologioptimismen ligget som en viktig grunnsten i organisasjonens arbeid, med alle de muligheter internett og digitalisering gir.

Uvurderlig dugnadsinnsats

Slekt og Data er bygget på dugnadsarbeid og våre mange frivillige legger ned uvurderlig innsats gjennom slektshjelp, transkribering og digitaliseringsarbeid. Dette arbeidet hjelper stadig flere å finne røttene sine.

Stor samfunnsnytte og økt anerkjennelse

Slektsforskning ble lenge sett på som en hobby som var hyggelig for den enkelte. Vi mener slektsforskning og arbeidet vi gjør har en viktig samfunnsnytte, og gjennom mange år har vi jobbet for å øke anerkjennelse. Å kjenne sin egen identitet er viktig for de aller fleste, og vi mener det er helt nødvendig å bevare historien til de som har levd før oss inn i fremtiden. Hva hjelper det for eksempel å ta vare på et gammelt hus om du ikke vet noe om de som har bodd der? Det blir som å bare ta vare på halve historien.

Vi er glade for den stadig økende anerkjennelsen fagfeltet og organisasjonen har fått. De siste årene har vi blitt nevnt i flere politiske dokumenter og vi driver aktiv lobbyvirksomhet. Vi er svært glade for at arbeidet har gitt resultater i form av at vi fra 2020 vil bli tildelt driftsstøtte fra staten for aller første gang.

Dugnadsarbeid

Vi tilbyr slektsforskerhjelp mange steder i landet. Her fra Riksarkivet i Oslo.

Veien fremover

Vi gleder oss til Slekt og Datas neste 30 år. I 2020 skal vi lansere vår høyt skattede Gravminnedatabase i ny og mer brukervennlig drakt, noe vi har jobbet for lenge.

I tiden som kommer ønsker vi også å sette disse punktene ekstra høyt på fokusagendaen:

  • DNA. Bruk av DNA blir stadig viktigere i slektsforskningen. Vi er derfor glade for at mange av våre medlemmer har fått høy kompetanse på feltet og lærer dette videre til andre.
  • Kildekritikk. I en stadig mer digital tid er kildekritikk viktigere enn aldri før. Å formidle informasjon om hvilken informasjon man kan stole på, for eksempel informasjon man finner på nettet, blir ekstra viktig fremover.
  • Fremme og støtte opp den unike kunnskapen. Å kunne lese gotisk er et eksempel på en slik unik kunnskap som mange av våre medlemmer sitter på. Å støtte opp om og fremme denne kunnskapen er viktig for oss fremover.

Ennå ikke medlem

i Norges største organisasjon for slektsforskere?

Se alle medlemsfordeler

Annonse:

banner ad