Oslo byarkiv våren 2020

Slekt og Data Oslo/Akershus har et tett samarbeid med Oslo byarkiv. Vi er tilstede på byarkivets offentlige arrangementer, noen ganger er vi også en del av programmet.

Vårprogram Oslo byarkiv  2020

Torsdag 30. januar kl. 11.00-12.00  

Kulturhistoriker Liv Emma Thorsen holder foredraget: Dyr i byen. 

Hun er fagansvarlig på Oslo Museums utstilling om dyr i byen og skriver bok om emnet. Seminaret er gratis og uten påmelding. Vi serverer kake og kaffe. Vel møtt!

Sted: Oslo byarkiv, Maridalsveien 3

 

Onsdag 5.februar 13.00- 15.30

Lansering av Lydfilmavisen Verden rundt

Lydfilmavisen Verden Rundt- Norges første filmavis er nå tilgjengelig på nett. Vi lanserer nettportalen oslofilmer.no og viser filmer som ikke har blitt vist siden 1941. Kom og opplev 30-tallets nyheter i historiske lokaler på Frogner Kino. Seminaret er gratis og uten påmelding. Enkel servering. Vel møtt!

Sted: Frogner Kino, Frognerveien 30

 

Torsdag 5. mars kl. 14.00-16.00 

Lansering av boka «En stjerne i margen. Seks fattige kvinners kamp for stemmeretten» 

·         Åpning ved byarkivar Ranveig Låg Gausdal

·         Bokmelding av konsulent Hilde Sandvik, professor i historie ved Universitetet i Oslo

·         Forfatterne Johanne Bergkvist og Unn Hovdhaugen snakker om historien til bokas seks fattige kvinner og det å skrive vanlige menneskers biografi

·         Bjørn Arne Steine, Stortinget og redaktør av boka Stemmerettens grenser: «Den, der er ute av Stand til at Sørge for Sig Selv». Argumenter for og mot suspensjon av fattigunderstøttete 1874-1919.

·         Marthe Hommerstad, Stortingsarkivet og redaktør av boka Stemmerettens grenser: «Grenser og hindre for stemmerett på 1800-tallet»

Seminaret er gratis og uten påmelding. Lett servering. Vel møtt!

Sted: Oslo byarkiv, Maridalsveien 3

 

Torsdag 16. april 2020 kl.12.00-15.00

Oslo okkupert! 80 år siden 9. april 1940

 ·         Åpning ved byarkivar Ranveig Låg Gausdal

·         Bjørn Westlie, journalist, forfatter og historiker, forteller om jakten på sin mor og fars historie i arkivene. Far var SS-soldat og mor venninne med jødiske Ruth Maier

·         Caroline Juterud, fotoarkivar ved Oslo byarkiv presenterer film om SS-kommandant Himmler på Norgesbesøk, feiringen av Hitlers 52-årsdag og andre Verden rundt-filmer fra krigen

·         Øystein Eike, leder av historisk seksjon ved Byarkivet: Granskning og oppgjør med de stripete i Oslo kommune

·         Historiker Synne Corell går i dybden på rekvireringen av jødiske leiligheter og kommunens overtakelse

Seminaret er gratis og uten påmelding. Vi serverer kake og kaffe. Vel møtt!

Sted: Oslo byarkiv, Maridalsveien 3

 

Torsdag 28. mai kl. 15.00-18.00

Kurs i eiendom for lokalhistorikere og slektsforskere

Seminaret er gratis og uten påmelding. Vi serverer kake og kaffe. Vel møtt!

Sted: Oslo byarkiv, Maridalsveien 3

 

 

Ennå ikke medlem

i Norges største organisasjon for slektsforskere?

Se alle medlemsfordeler

Annonse:

banner ad