Har du en historie å dele med oss? Eller tips til et tema?

Skriver du selv eller ønsker at vi skal skrive om et spesielt tema så er du velkommen til å sende dine forslag inn til redaktøren.

Foto: Håkon Prestkværn/Domkirkeodden

Vil du skrive til oss?

I medlemsbladet ønsker vi å bidra med kunnskap til slektsforskere som har fokus på Oslo og Akershus. Gi tips om hvor man kan søke, vise et foto av et hus som kanskje er gjenkjennbart for noen eller generelt å gi råd om hvordan man går frem for å finne gamle aner. 

Send gjerne inn din historie og dine forslag til oss. Dette kan gi inspirasjon til mange andre. Kanskje din "metode" til å finne en oldemor inspirerer andre til å bruke den samme?  

MAIL til red@oa.slektogdata.no

 

Er du i tvil om din artikkel "kan være noe for andre" er det bare å spørre. 

 

Noen momenter som er viktige å huske på:

1. TEKST MENGDE: ca 2 sider i Word format ved å bruke Calibri strsl. 11 (11pnkt). 

2. FOTO: 2-3 relevante bilder for din artikkel. 
Bildene må kunne gjenbrukes og ha god oppløsning. En nødløsning er å ta et bilde med mobilen – husk i så fall å ta det i godt lys, men pass på at det ikke blir gjenskinn på bildet. Beskriv kort hva bildene viser – og ikke minst at du har rettigheter til å bruke dem.

3. INNHOLD
En god tekst bør være spennende, informerende og lærerik, samt inneha en rød tråd fra begynnelse til slutt. Du må skrive artikkelen selv, så klipp og lim fra andre steder er ikke akseptert. Det samme gjelder å hente inn allerede ferdige slekts- og personhistorier fra eksempelvis en lokalavis, historieblad osv.

4. BEARBEIDING AV ARTIKKELEN
Etter at du har sendt inn et utkast til artikkelen første gangen, må du være klar over at den må kunne bearbeides i etterkant – av deg eller oss. Dette er noe man blir enige om ut ifra hvordan teksten er satt sammen. Da ser en også om artikkelen vil komme på trykk i bladet eller ikke. Du vil få tilsendt den endelige versjonen til slutt, som må godkjennes av deg innen en gitt frist i god tid før bladet går i trykken. Får vi ingen respons innen den gitte fristen, vil den likevel bli med i bladet. Ved eventuell plassmangel i det påfølgende medlemsbladet, kan det være at artikkelen forflyttes til en senere utgivelse. Et annet scenario er at historien din passer bedre til en annen utgave av bladet, tematisk sett.

5. VIKTIG
Vær oppmerksom på at historien ikke må dele personsensitive opplysninger som kan oppleves belastende for nålevende etterkommere. En huskeregel: Jo mer sensitiv historien kan være, jo eldre bør den være.

Dokumentér alle kilder du benytter deg av i slektshistorien du skriver om. Dette er viktig for at leserne også skal få et ekstra utbytte av å lese artikkelen. I tillegg må teksten stå under fullt navn, og det gis for øvrig ingen honorar.

Merk at vi planlegger hvert nummer flere måneder før utgivelse. Det tar også tid å både skrive og bearbeide en artikkel, så ta kontakt med oss i god tid før utgivelse av de ulike numrene. 

6. KILDEHENVISNING
Alle kildehenvisninger, fotografer mv. må det gis opplysning om. Dette blir lagt nederst i artikkelen. 

 

Ennå ikke medlem

i Norges største organisasjon for slektsforskere?

Se alle medlemsfordeler

Annonse:

banner ad