Nytt styre på plass

Slekt og Data Nord sitt nye styre har konstituert seg etter at det ble valgt på årsmøte i mars. Styret går umiddelbart i gang med å få opp aktiviteten og det vil bli ulike tilbud framover, i første omgang digitale tilbud. Til høsten håper vi å komme sterkt tilbake med fysiske møter.

På årsmøtet ble Laila Lanes, Tromsø valgt som leder. Nå har styret hatt konstituerende møte og det betyr at Trygg Jakola, Vestre Jakobselv fortsetter som kasserer, mens Alf E Hansen, Alta fortsetter som sekretær. Frøydis Betten, Varangerbotn som er ny i styret, blir nestleder og Ivar Johansen, Harstad blir styremedlem. Som vara er Eilif Nordseth, Harstad og Are Larsen, Tromsø. Vedlagt er også protokollen fra årsmøtet og aktivitetsplanen. Gi gjerne tilbakemelding til styret hvis du har noe på hjertet. 

Ennå ikke medlem

i Norges største organisasjon for slektsforskere?

Se alle medlemsfordeler

Annonse:

banner ad