Møte i Slekt og Data Drammen

Tema: Søk etter slekt i Sverige

2. november 2022, klokka 18:30

Arrangementstype:Medlemsmøter
Sted:Strømsfjerdingen, Nedre Eikervei 13, Drammen
Arrangør:Slekt og Data Drammen
Påmeldingsfrist:
Påmeldingsinfo:
Kontaktperson:
Pris:Gratis

Slekt og Data Drammen har svenske kilder tilgjengelige på møtene. 

Vi ser på Søk etter slekt i Sverige og hvordan vi kan nyttegjøre oss disse kildene

Annonse:

banner ad

Annonse:

banner ad