Kurs; Videregående kurs i gotisk håndskrift, dag 3 av 4, 21.10.2019

Kurs for deg som vil lære mer om tyding av gotisk håndskrift

21. oktober 2019, klokka 18:00 - 21:00

Arrangementstype: Kurs
Sted: Kursrommet, Kulturvernets Hus, Øvre Slotts gate 2b, Oslo
Arrangør: Slekt og Data Oslo/Akershus
Påmeldingsfrist: 18 September 2019
Påmeldingsinfo: Påmelding sendes til kurs@oa.slektogdata.no innen 16. september 2019
Kontaktperson:

Carl Birger van der Hagen 920 91 905 gotisk@oa.slektogdata.no

Pris: Medlem: Kr 1000,- Andre: kr 1550,-

Vi arrangerer på ny kurs i gotisk håndskrift for viderekommende. Kurset er en fortsettelse av vårens nybegynnerkurs og forutsetter dermed noen forkunnskaper. For deg som har grunnkunnskapene på plass, lar det seg imidlertid godt gjøre å ta høstkurset alene.

Å kunne lese gotisk skrift er en viktig forutsetning for å tyde mange sentrale slektskilder, bl.a. skifter og eldre kirkebøker. Bokstaver og tegn er forskjellige fra den latinske håndskriften vi er vant til, og man støter på ukjente ord og begreper. Dette kan være problematisk både for nybegynnere og mer rutinerte slektsforskere.

Kursholdere: Christiane Hunsbedt og Carl Birger van der Hagen: gotisk@oa.slektogdata.no

Annonse:

banner ad