Kirker og gravsteder i Rogaland - oversikt og kart

Slekt og Data Rogaland har nå gjort tilgjengelig oppdatert oversikt for kirker, kapell, kirkegårder og gravsted, sammen med en kartinngang til alle geografiske lokasjoner. Dette slik at det skal bli lettere å finne frem til historiene bak kirker, kirkebygg og gravsteder for slektsgranskere.

Slekt og Data Rogaland har nå gjort tilgjengelig oppdatert oversikt for kirker, kapell, kirkegårder og gravsted, sammen med en kartinngang til alle geografiske lokasjoner. Dette slik at det skal bli lettere å finne frem for slektsgranskere. 

Vi håper dette kan være til nytte.

Hvordan finne frem til oversikt over kirker og gravsted i Rogaland

Du kan velge i menyen for Slekt og Data Rogaland - under Kilder i Rogaland finner du "Kirker i Rogaland"  (oversikten) og så enkelte menyvalg for kirker i kommunene (per 2019).

Slik finner du frem i menyen vår:

Hjelp til menyvalg for kirker

 

Oversikt over kirker og gravsted i Rogaland finnes denne lenken

 

Hvordan bruke kart med kirker og gravsteder i Rogaland

Slekt og Data Rogaland har oppdatert oversikten over kirker og gravsteder som har vært tilgjengelig på våre nettsider, og det arbeides med å forbedre dette kontinuerlig. Vi har nå også fått laget et eget kart på Google maps som viser lokasjon samt lenker til Slekt og Data Rogaland sine infosider om kirker og gravsted, samt lenke til Gravminnedatabasen.

Denne informasjonen er basert på tidligere nettsider fra DIS-Rogaland samt oppdateringer.

Kirker, kapell og kirkebygg vises med blått ikon

Kirkesymbol

Kirkegårder og gravsteder vises med gult ikon

Gravstedsymbol

Klikk på et ikon og det fremkommer lenker til både Slekt og Data Rogaland sine infosider om kirken samt at for gravsted med gravminner finnes det en lenke direkte til Slekt og Datas Gravminnedatabase.

Finn kirker

Direkte lenke til kartet

 

Tabell med kirker og gravsteder i Rogaland

Tabellen inneholder lenker til den samme informasjonen ; infoside, gravminner, kartlenke samt til Kirkesøkdatabasen.

Kirkeoversikt

Oversikt over kirker og gravsted i Rogaland finnes denne lenken

 

Slekt og Data Rogalands infosider inneholder beskrivelser, historie og lenker til kirkebøker

Infoside

 

Arbeidet som er gjort vil forsøkes å bli oppdatert så ofte som nødvendig og forslag til forbedringer, kommentarer og korreksjoner bes sendt til webmaster@ro.slektogdata.no 

Annonse:

banner ad